• Incepind cu anul 2015 toate informatiile se pot accesa pe portalul www.anaf.ro
 • Termen de declarare si plata a obligatiilor fiscale
 • Meniu principal

  mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
  mod_vvisit_counterNumar de vizitatori de la 1 Ianuarie 2014200108

  Vizitatori online

  Avem 13 vizitatori online


  INFORMATII DE INTERES PUBLIC REFERITOARE LA ACTIVITATEA ADMINISTRATIEI JUDETENE A FINANTELOR PUBLICE CLUJ

  [FINANTE_CLUJ_FRONT_PAGE]

  Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj este unitate teritoriala a Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Cluj-Napoca prin care se realizeaza in mod unitar, strategia si programul Guvernului in domeniul finantelor publice si se aplica politica fiscala a statului .

  Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj are in componenta activitati de colectare si inspectie fiscala la contribuabilii mici si mijlocii, compartimente independente precum si serviciile fiscale municipale si orasenesti .

   

  Conducerea Administratiei Judetene a Finantelor Publice Cluj este asigurata de un sef de administratie Impreuna cu 4 sefi de administratie adjuncti .

  Activitatea A.J.F.P Cluj vizeaza in mod prioritar realizarea veniturilor programate ( de catre conducerea ANAF) a fi realizate in vederea asigurarii ritmice a resurselor necesare pentru sustinerea cheltuielilor bugetare. Realizarea acestui obiectiv are in vedere in principal doua activitati: de inspectie fiscala si de colectare a veniturilor la bugetul general consolidat al statului.

   

  COORDONATELE DE CONTACT A ADMINISTRATIEI JUDETENE A FINANTELOR PUBLICE CLUJ

  Sediul: Romania, Cluj Napoca, P-ta Avram Iancu nr. 19.
  Numere de telefon: 0264596854; 0264592602; 0264592603; 0264592553; 0264595147;
  Fax: 0264596854;
  Site: www.finantecluj.ro  Organigramele administratiei fiscale si a unitatilor fiscale teritoriale sunt anexata la prezenta.


  Arondare teritoriala si date de contact.

     Principalele directii de actiune:

  • imbunatatirea substantiala a colectarii veniturilor la bugetul general consolidat prin utilizarea modalitatilor de stingere a obligatiilor bugetare inclusiv a tuturor modalitatilor de executare silita, punandu-se un accent deosebit pe conformarea voluntara la plata a agentilor economici si a celorlalte categorii de contribuabili;
  • combaterea evaziunii fiscale prin intensificarea controlului la agentii economici, persoane juridice/persoane fizice, asupra modului de calcul, inregistrare si virare a obligatiilor fata de bugetul statului;
  • activitatea de administrare a contribuabililor, mijlocii si mici din judet;
  • metodologie si asistenta la contribuabilii persoane juridice si fizice prin care se urmareste imbunatatirea informarii si educarii contribuabililor pe linie de legislatie fiscala, imbunatatirea activitatii de administrare (declaratii, deconturi,etc.) a veniturilor statului
  • reprezinta interesele statului in fata instantelor de judecata in litigiile legate de activitatea pe care o desfasoara, participa potrivit actelor normative in vigoare sau a mandatului primit din partea Ministerului Finantelor Publice ca reprezentant a acestuia;
  • liber acces la informatiile de interes public conform reglementarilor legale;
  • implementeaza obligatoriu aplicatiile informatice proiectate de DGTI;
  • propuneri de imbunatatire/initiative legislative precum si informari la DGRFP CLUJ-NAPOCA asupra unor deficiente/nereguli, in vederea solutionarii acestora.

   


  Conform regulamentului de organizare si functionare, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj isi desfasoara activitatea in urmatoarea structura:

  • Activitatea de Colectare;
  • Activitatea de Colectare contribuabili mijlocii;
  • Activitatea de Inspectie fiscala;
  • Activitatea de Inspectie fiscala contribuabili mijlocii;
  • 7 Servicii Independente;
  • 3 Servicii fiscale municipale (Turda, Dej, Gherla)
  • 1 Serviciu fiscal oraseneasc (Huedin)
  [ARONDARE_TERITORIALA]
  Numarul total de personal al AJFP Clujconform statului de functii este de 491, din care 489 functionari publici si 2 personal contractual, structurat astfel:
  A.J.F.P. jud.ClujNumar posturi
  Aparat propriu 342
  Serviciul fiscal municipal Turda
  54
  Serviciul fiscal municipal Dej
  38
  Serviciul fiscal municipal Gherla
  33
  Serviciul fiscal orasenesc Huedin
  22
  TOTAL
  491

  CONDUCEREA ADMINISTRATIE JUDETENE A FINANTELOR PUBLICE CLUJ

   

  P-ta Avram Iancu nr.19

  tel. 0264596854 fax 0264596854

  mail: Admin.CJCJJUDX01.CJ@mfinante.ro

  site: www.finantecluj.ro

   

  [FINANTE_CLUJ_FRONT_PAGE]

  Sef administratie dl. NICOLAE CAMPAN

  • raspunde de organizarea,conducerea si controlul intregii activitati a administratiei judetene
  • coordoneaza structurilet:
   • colectare contribuabili mici;
   • colectare contribuabili mijlocii;
   • inspectie fiscala contribuabili mici;
   • inspectie fiscala contribuabili mijlocii;
   • servicii/compartimente independente;
   • servicii fiscale municipale si orasenesti;

   

  Program audiente
  Luni 14:00 - 16:00
    
   

  Sef administratie adjunct - colectare dl. EMIL SABOU

  • raspunde de organizarea,conducerea si controlul activitati de colectare
  • coordoneaza structurilet:
   • reg. contribuabili, decl. fiscale si bilanturi PJ;
   • reg. contribuabili si decl. fiscale PF;
   • evidenta platitori PJ si PF;
   • servicii pentru contribuabili;
   • cazier fiscal;
   • evitara dublei impuneri si acorduri fiscale internationale
   • monitorizare a colectarii veniturilor bugetare
   • valorificare bunuri ;

   


  Program audiente
  Marti 14:00 - 16:00
   
   
   

   

  CONDUCEREA ADMINISTRATIEI JUDETENE A FINANTELOR PUBLICE CLUJ

  Sef administratie adjunct - inspectie fiscala dl. IOAN POP

  • raspunde de organizarea,conducerea si controlul activitatii de inspectie fiscala
  • coordoneaza structurile:
   • inspectie fiscala persoane juridice;
   • inspectie fiscala persoane fizice;

   


  Program audiente
  Luni 14:00 - 16:00

  Sef administratie adjunct - inspectie fiscala contribuabili mijlocii d-na MARIANA MAN

  • raspunde de organizarea,conducerea si controlul intregi activitati de inspectie fiscala contribuabili mijlocii.
  • coordoneaza structurile:
   • programare si analiza;
   • inspectie fiscala contribuabili mijlocii;

   

  Program audiente
  Martii 14:00 - 16:00

  Sef administratie adjunct - colectare contribuabili mijlocii d-na MARIANA IONESCU

  • raspunde de organizarea,conducerea si controlul intregi activitati de colectare contribuabili mijlocii.
  • coordoneaza structurile:
   • Registru contribuabili, decl. fiscale si bilanturi;
   • evidenta pe platitor
   • executare silita
   • servicii pentru contribuabili;

   

  Program audiente
  Luni 14:00 - 16:00

  Unitati fiscale ale AJFP Cluj  [Cladire Turda]

  Serviciul fiscal municipal Turda

  P-ţa Romana nr. 15B, fax 0264/314941
  Tel. 0264/314941, 312036
  Email:Admin.TDCJAFMX01.CJ@mfinante.ro
  SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL TURDA
  Sef serviciu fiscal Mihaela TOLOLOI
  Program de audiente
  Luni 14:00 - 16:00

   

  Unitati fiscale ale AJFP Cluj

  [Cladire Dej]

  Serviciul Fiscal MunicipalDej

  Str. Mihai Eminescu nr. 2,
  Fax 0264/216230
  Tel. 0264/212591, 212194, 216230,
  216231
  Email:Admin.DJCJAFSX01.CJ@mfinante.ro
  SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL DEJ
  Sef serviciu fiscal Anamaria BOTE
  Program audiente:
  Luni 14:00 - 16:00

  [Cladire Gherla]

  Serviciul Fiscal Municipal Gherla

  Str. Armenească nr. 63,
  Fax. 0264/243037
  Tel. 0264/243591, 243037, 243117,
  243944
  Email:Admin.GHCJCFNX01@mfinante.ro
  SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL GHERLA
  Sef serviciu fiscal Gabriela POP
  Program audiente:
  Luni 14:00 -16:00
  .

   

  Unitati fiscale ale AJFP Cluj

  [Cladire Huedin]

  Serviciul Fiscal Orasenesc Huedin

  Str. Horea nr. 23, fax 0264/353032
  Tel. 0264/353062,353032
  Email:Admin.HDCJCFNX01.CJ@mfinante.ro
  SERVICIUL FISCAL ORASENESC HUEDIN
  Sef serviciu fiscal Lenuta TARAU
  Program de audiente
  Luni 14:00 - 16:00


  INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC
  sunt publicate din oficiu . La cerere, sunt asigurate de conducerea AJFP si Purtatorul de cuvant.


  PURTATORUL DE CUVANT AJFP CLUJ
  este dl. Gligor Gavris - e-mail Gligor.Gavris.CJ@mfinante.ro


  REGLEMENTARILE
  de baza privind liberul acces la informatiile de interes public sunt:

  • Declaratia Universala a Drepturilor Omului, art. 19.
  • Constitutia Romaniei, art. 31.
  • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
  • Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 544/2001.


  ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ
  asigura accesul la informatiile de interes public care privesc activitatile institutiei sau rezulta din activitatea acesteia, mai putin informatiile exceptate prin acte normative.

   

  LISTA DOCUMENTELOR AJFP CLUJ CARE SUNT INFORMATII DE INTERES PUBLIC SI SE COMUNICA DIN OFICIU

  1. Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Administratiei Judetene a Finantelor Publice Cluj (AJFP Cluj).Serv. Resurse Umane
  2. Structura organizatorica si atributiile departamentelorServ. Resurse Umane
  3. Programul de functionare a Comp. de Relatii cu PubliculServ. Resurse Umane
  4. Programul de audiente
  5. Numele si prenumele persoanelor din conducerea AJFP ClujServ. Resurse Umane
  6. Numele si prenumele functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor de interes publicComp. de Presa
  7. Coordonatele de contact ale AJFP Cluj, respectiv denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de InternetComp. de Presa
  8. Sursele financiare, bugetul si bilantul contabilServ. Contabilitate
  9. Planul anual de audit public intern si Raport anual privind auditul public internServ. de Audit Public Intern
  10. Lista cuprinzând documentele de interes publicComp. de Presa
  11. Modalitatile de contestare a deciziei AJFP Cluj sau a structurilor subordinate în situatia în care persoana se considera vatamata în privinta dreptului de acces la informatiile de interes publicComp. de Presa
  12. Jurisprudenta actelor de solutionare a contestatiilor în materie fiscalaServ. de Solutionare a Contestatiilor
  13. Lista angajatilor AJFP ClujSITE MFP
  14. Declaratiile de avere ale functionarilor publici din AJFP ClujSITE MFP
  15. Informatii referitoare la organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacanteServ. Resurse Umane si SITE AJFP Cluj
  18. Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului aflate in administrarea AJFP ClujServ. Contabilitate
  19. Informatii referitoare la achizitiile publice, licitatii etc. organizate de catre AJFP ClujServ. Contabilitate
  20. Anunturi privind licitatii organizate de AJFP ClujSITE AJFP Cluj
  21. Rapoartele de activitate privind inspectiile fiscale si controlul financiarSITE AJFP Cluj
  22. Lista contribuabililor mici si mijlocii care înregistreaza obligatii restante la bugetul general consolidat, în conditiile Legii nr.161/2003; cuantumul obligatiilor restante acumulate la finele fiecarei perioade mentionate de legeSITE MFP

  LISTA DOCUMENTELOR AJFP CLUJ CARE SUNT INFORMATII DE INTERES PUBLIC SI SE COMUNICA DIN OFICIU

  23. Decizii privind solutionarea contestatiilor carora li s-au atasat solutiile instantelor judecatorestiServ. de Solutionare Contestatiilor
  24. Anunturi acte administrative fiscaleSITE AJFP Cluj
  25. Lista conventiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte stateSITE MFP
  26. Calendarul fiscal anualSITE MFP si AJFP Cluj
  27. Nomenclatorul activitatilor independenteSITE AJFP Cluj
  28. Formularele-tip de declaratii fiscaleServ. Metodologie si Asistenta a Contribuabili, SITE MFP si AJFP Cluj
  29. Conturile IBAN ale Trezoreriei aferente conturilor de venituri si cheltuieli care se utilizeaza de catre persoanele fizice si juridice în anul curentSITE AJFP Cluj
  30. Carta drepturilor si obligatiilor contribuabililor pe timpul desfasurarii inspectiei fiscalePORTAL ANAF
  31. Codul etic al functionarului public din administratia fiscala care îsi desfasoara activitatea în domeniul asistentei contribuabililor, precum si alte reglementari de ordin fiscalPORTAL ANAF
  32. Codul etic al inspectorului de control fiscalPORTAL ANAF
  33. Alte informatii de interes public cf. Legii nr. 544/2001Comp. de Presa

  INFORMATII EXCEPTATE DE LA LIBERUL ACCES LA INFORMATIILE PUBLICE

  LEGEA nr 544 din 12 oct. 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

  EMITENT: PARLAMENTUL MONITORUL OFICIAL nr 663 din 23 octombrie 2001
  ART. 12
  • (1) Se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor, prevazut la art. 1, urmatoarele informatii:
   • a) informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice, daca fac parte din categoriile informatiilor clasificate, potrivit legii;
   • b) informatiile privind deliberarile autoritatilor, precum si cele care privesc interesele economice si politice ale României, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii;

  INFORMATII EXCEPTATE DE LA LIBERUL ACCES LA INFORMATIILE PUBLICE

  LEGEA nr 544 din 12 oct. 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
  EMITENT: PARLAMENTUL MONITORUL OFICIAL nr 663 din 23 octombrie 2001.

  ART. 12
  • (1) Se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor, prevazut la art. 1, urmatoarele informatii:
   • c) informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii;
   • d) informatiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
   • e) informatiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale ori se pun în pericol viata, integritatea corporala, sanatatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfasurare;
   • f) informatiile privind procedurile judiciare, daca publicitatea acestora aduce atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate în proces;
   • g) informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor.
  • (2) Raspunderea pentru aplicarea masurilor de protejare a informatiilor apartinând categoriilor prevazute la alin. (1) revine persoanelor si autoritatilor publice care detin astfel de informatii, precum si institutiilor publice abilitate prin lege sa asigure securitatea informatiilor.

  ART. 13
  Informatiile care favorizeaza sau ascund încalcarea legii de catre o autoritate sau o institutie publica nu pot fi incluse în categoria informatiilor clasificate si constituie informatii de interes public.
  ART. 14

  • (1) Informatiile cu privire la datele personale ale cetateanului pot deveni informatii de interes public numai în masura în care afecteaza capacitatea de exercitare a unei functii publice.
  • (2) Informatiile publice de interes personal nu pot fi transferate între autoritatile publice decât în temeiul unei obligatii legale ori cu acordul prealabil în scris al persoanei care are acces la acele informatii potrivit art. 2.

  ORDONANTA Nr. 92 din 24 decembrie 2003 republicat privind Codul de procedura fiscala

  TITLUL I - CAP. 1 - ART. 11
  Secretul fiscal
  • (1) Functionarii publici din cadrul organului fiscal, inclusiv persoanele care nu mai detin aceasta calitate, sunt obligati, în conditiile legii, sa pastreze secretul asupra informatiilor pe care le detin ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu.
  • (2) Informatiile referitoare la impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat pot fi transmise numai:
   • a) autoritatilor publice, în scopul îndeplinirii obligatiilor prevazute de lege;
   • b) autoritatilor fiscale ale altor tari, în conditii de reciprocitate în baza unor conventii;
   • c) autoritatilor judiciare competente, potrivit legii;
   • d) în alte cazuri prevazute de lege.
  • (3) Autoritatea care primeste informatii fiscale este obligata sa pastreze secretul asupra informatiilor primite.
  • (3^1) Este permisă transmiterea informaţiilor de natura celor prevăzute la alin. (1), inclusiv pentru perioada în care a avut calitatea de contribuabil:
   • a) contribuabilului insusi;
   • b) succesorilor acestuia.
  • (3^2) În scopul aplicării prevederilor alin. (2) lit. a), autorităţile publice pot încheia protocoale privind schimbul de informaţii.
  • (4) Este permisa transmiterea de informatii cu caracter fiscal în alte situatii decât cele prevazute la alin. (2), în conditiile în care se asigura ca din acestea nu reiese identitatea vreunei persoane fizice sau juridice.
  • (4^1) Abrogat.
  • (5) Nerespectarea obligatiei de pastrare a secretului fiscal atrage raspunderea potrivit legii.


  SANCTIUNI PENTRU NERESPECTAREA LIBERULUI ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC

  LEGEA nr. 544 din 12 oct. 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

  CAP. 3 Sanctiuni - ART. 21
  • (1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autoritati ori institutii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere si atrage raspunderea disciplinara a celui vinovat.
  • (2) Impotriva refuzului prevazut la alin. (1) se poate depune reclamatie la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta de catre persoana lezata.
  • (3) Daca dupa cercetarea administrativa reclamatia se dovedeste întemeiata, raspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei si va contine atât informatiile de interes public solicitate initial, cât si mentionarea sanctiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.
  • ART. 22
  • (1) In cazul în care o persoana se considera vatamata în drepturile sale, prevazute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la sectia de contencios administrativ a tribunalului în a carei raza teritoriala domiciliaza sau în a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirarii termenului prevazut la art. 7.
  • (2) Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publica sa furnizeze informatiile de interes public solicitate si sa plateasca daune morale si/sau patrimoniale.
  • (3) Hotarârea tribunalului este supusa recursului
  • (4) Decizia Curtii de apel este definitiva si irevocabila.
  • (5)Atât plângerea, cât si apelul se judeca în instanta în procedura de urgenta si sunt scutite de taxa de timbru.
  SEF ADMINISTRATIE,
  Nicolae CAMPAN
  COMP. COMUNICARE,
  Gligor GAVRIS


  INFORMATII DE INTERES PUBLIC REFERITOARE LA ACTIVITATEA ADMINISTRATIEI JUDETENE A FINANTELOR PUBLICE CLUJ

  [FINANTE_CLUJ_FRONT_PAGE]

  Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj este unitate teritoriala a Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Cluj-Napoca prin care se realizeaza in mod unitar, strategia si programul Guvernului in domeniul finantelor publice si se aplica politica fiscala a statului .

  Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj are in componenta activitati de colectare si inspectie fiscala la contribuabilii mici si mijlocii, compartimente independente precum si serviciile fiscale municipale si orasenesti .

   

  Conducerea Administratiei Judetene a Finantelor Publice Cluj este asigurata de un sef de administratie Impreuna cu 4 sefi de administratie adjuncti .

  Activitatea A.J.F.P Cluj vizeaza in mod prioritar realizarea veniturilor programate ( de catre conducerea ANAF) a fi realizate in vederea asigurarii ritmice a resurselor necesare pentru sustinerea cheltuielilor bugetare. Realizarea acestui obiectiv are in vedere in principal doua activitati: de inspectie fiscala si de colectare a veniturilor la bugetul general consolidat al statului.

   

  COORDONATELE DE CONTACT A ADMINISTRATIEI JUDETENE A FINANTELOR PUBLICE CLUJ

  Sediul: Romania, Cluj Napoca, P-ta Avram Iancu nr. 19.
  Numere de telefon: 0264596854; 0264592602; 0264592603; 0264592553; 0264595147;
  Fax: 0264596854;
  Site: www.finantecluj.ro  Organigramele administratiei fiscale si a unitatilor fiscale teritoriale sunt anexata la prezenta.


  Arondare teritoriala si date de contact.

     Principalele directii de actiune:

  • imbunatatirea substantiala a colectarii veniturilor la bugetul general consolidat prin utilizarea modalitatilor de stingere a obligatiilor bugetare inclusiv a tuturor modalitatilor de executare silita, punandu-se un accent deosebit pe conformarea voluntara la plata a agentilor economici si a celorlalte categorii de contribuabili;
  • combaterea evaziunii fiscale prin intensificarea controlului la agentii economici, persoane juridice/persoane fizice, asupra modului de calcul, inregistrare si virare a obligatiilor fata de bugetul statului;
  • activitatea de administrare a contribuabililor, mijlocii si mici din judet;
  • metodologie si asistenta la contribuabilii persoane juridice si fizice prin care se urmareste imbunatatirea informarii si educarii contribuabililor pe linie de legislatie fiscala, imbunatatirea activitatii de administrare (declaratii, deconturi,etc.) a veniturilor statului
  • reprezinta interesele statului in fata instantelor de judecata in litigiile legate de activitatea pe care o desfasoara, participa potrivit actelor normative in vigoare sau a mandatului primit din partea Ministerului Finantelor Publice ca reprezentant a acestuia;
  • liber acces la informatiile de interes public conform reglementarilor legale;
  • implementeaza obligatoriu aplicatiile informatice proiectate de DGTI;
  • propuneri de imbunatatire/initiative legislative precum si informari la DGRFP CLUJ-NAPOCA asupra unor deficiente/nereguli, in vederea solutionarii acestora.

   


  Conform regulamentului de organizare si functionare, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj isi desfasoara activitatea in urmatoarea structura:

  • Activitatea de Colectare;
  • Activitatea de Colectare contribuabili mijlocii;
  • Activitatea de Inspectie fiscala;
  • Activitatea de Inspectie fiscala contribuabili mijlocii;
  • 7 Servicii Independente;
  • 3 Servicii fiscale municipale (Turda, Dej, Gherla)
  • 1 Serviciu fiscal oraseneasc (Huedin)
  [ARONDARE_TERITORIALA]
  Numarul total de personal al AJFP Clujconform statului de functii este de 491, din care 489 functionari publici si 2 personal contractual, structurat astfel:
  A.J.F.P. jud.ClujNumar posturi
  Aparat propriu 342
  Serviciul fiscal municipal Turda
  54
  Serviciul fiscal municipal Dej
  38
  Serviciul fiscal municipal Gherla
  33
  Serviciul fiscal orasenesc Huedin
  22
  TOTAL
  491

  CONDUCEREA ADMINISTRATIE JUDETENE A FINANTELOR PUBLICE CLUJ

   

  P-ta Avram Iancu nr.19

  tel. 0264596854 fax 0264596854

  mail: Admin.CJCJJUDX01.CJ@mfinante.ro

  site: www.finantecluj.ro

   

  [FINANTE_CLUJ_FRONT_PAGE]

  Sef administratie dl. NICOLAE CAMPAN

  • raspunde de organizarea,conducerea si controlul intregii activitati a administratiei judetene
  • coordoneaza structurilet:
   • colectare contribuabili mici;
   • colectare contribuabili mijlocii;
   • inspectie fiscala contribuabili mici;
   • inspectie fiscala contribuabili mijlocii;
   • servicii/compartimente independente;
   • servicii fiscale municipale si orasenesti;

   

  Program audiente
  Luni 14:00 - 16:00
    
   

  Sef administratie adjunct - colectare dl. EMIL SABOU

  • raspunde de organizarea,conducerea si controlul activitati de colectare
  • coordoneaza structurilet:
   • reg. contribuabili, decl. fiscale si bilanturi PJ;
   • reg. contribuabili si decl. fiscale PF;
   • evidenta platitori PJ si PF;
   • servicii pentru contribuabili;
   • cazier fiscal;
   • evitara dublei impuneri si acorduri fiscale internationale
   • monitorizare a colectarii veniturilor bugetare
   • valorificare bunuri ;

   


  Program audiente
  Marti 14:00 - 16:00
   
   
   

   

  CONDUCEREA ADMINISTRATIEI JUDETENE A FINANTELOR PUBLICE CLUJ

  Sef administratie adjunct - inspectie fiscala dl. IOAN POP

  • raspunde de organizarea,conducerea si controlul activitatii de inspectie fiscala
  • coordoneaza structurile:
   • inspectie fiscala persoane juridice;
   • inspectie fiscala persoane fizice;

   


  Program audiente
  Luni 14:00 - 16:00

  Sef administratie adjunct - inspectie fiscala contribuabili mijlocii d-na MARIANA MAN

  • raspunde de organizarea,conducerea si controlul intregi activitati de inspectie fiscala contribuabili mijlocii.
  • coordoneaza structurile:
   • programare si analiza;
   • inspectie fiscala contribuabili mijlocii;

   

  Program audiente
  Martii 14:00 - 16:00

  Sef administratie adjunct - colectare contribuabili mijlocii d-na MARIANA IONESCU

  • raspunde de organizarea,conducerea si controlul intregi activitati de colectare contribuabili mijlocii.
  • coordoneaza structurile:
   • Registru contribuabili, decl. fiscale si bilanturi;
   • evidenta pe platitor
   • executare silita
   • servicii pentru contribuabili;

   

  Program audiente
  Luni 14:00 - 16:00

  Unitati fiscale ale AJFP Cluj  [Cladire Turda]

  Serviciul fiscal municipal Turda

  P-ţa Romana nr. 15B, fax 0264/314941
  Tel. 0264/314941, 312036
  Email:Admin.TDCJAFMX01.CJ@mfinante.ro
  SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL TURDA
  Sef serviciu fiscal Mihaela TOLOLOI
  Program de audiente
  Luni 14:00 - 16:00

   

  Unitati fiscale ale AJFP Cluj

  [Cladire Dej]

  Serviciul Fiscal MunicipalDej

  Str. Mihai Eminescu nr. 2,
  Fax 0264/216230
  Tel. 0264/212591, 212194, 216230,
  216231
  Email:Admin.DJCJAFSX01.CJ@mfinante.ro
  SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL DEJ
  Sef serviciu fiscal Anamaria BOTE
  Program audiente:
  Luni 14:00 - 16:00

  [Cladire Gherla]

  Serviciul Fiscal Municipal Gherla

  Str. Armenească nr. 63,
  Fax. 0264/243037
  Tel. 0264/243591, 243037, 243117,
  243944
  Email:Admin.GHCJCFNX01@mfinante.ro
  SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL GHERLA
  Sef serviciu fiscal Gabriela POP
  Program audiente:
  Luni 14:00 -16:00
  .

   

  Unitati fiscale ale AJFP Cluj

  [Cladire Huedin]

  Serviciul Fiscal Orasenesc Huedin

  Str. Horea nr. 23, fax 0264/353032
  Tel. 0264/353062,353032
  Email:Admin.HDCJCFNX01.CJ@mfinante.ro
  SERVICIUL FISCAL ORASENESC HUEDIN
  Sef serviciu fiscal Lenuta TARAU
  Program de audiente
  Luni 14:00 - 16:00


  INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC
  sunt publicate din oficiu . La cerere, sunt asigurate de conducerea AJFP si Purtatorul de cuvant.


  PURTATORUL DE CUVANT AJFP CLUJ
  este dl. Gligor Gavris - e-mail Gligor.Gavris.CJ@mfinante.ro


  REGLEMENTARILE
  de baza privind liberul acces la informatiile de interes public sunt:

  • Declaratia Universala a Drepturilor Omului, art. 19.
  • Constitutia Romaniei, art. 31.
  • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
  • Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 544/2001.


  ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ
  asigura accesul la informatiile de interes public care privesc activitatile institutiei sau rezulta din activitatea acesteia, mai putin informatiile exceptate prin acte normative.

   

  LISTA DOCUMENTELOR AJFP CLUJ CARE SUNT INFORMATII DE INTERES PUBLIC SI SE COMUNICA DIN OFICIU

  1. Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Administratiei Judetene a Finantelor Publice Cluj (AJFP Cluj).Serv. Resurse Umane
  2. Structura organizatorica si atributiile departamentelorServ. Resurse Umane
  3. Programul de functionare a Comp. de Relatii cu PubliculServ. Resurse Umane
  4. Programul de audiente
  5. Numele si prenumele persoanelor din conducerea AJFP ClujServ. Resurse Umane
  6. Numele si prenumele functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor de interes publicComp. de Presa
  7. Coordonatele de contact ale AJFP Cluj, respectiv denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de InternetComp. de Presa
  8. Sursele financiare, bugetul si bilantul contabilServ. Contabilitate
  9. Planul anual de audit public intern si Raport anual privind auditul public internServ. de Audit Public Intern
  10. Lista cuprinzând documentele de interes publicComp. de Presa
  11. Modalitatile de contestare a deciziei AJFP Cluj sau a structurilor subordinate în situatia în care persoana se considera vatamata în privinta dreptului de acces la informatiile de interes publicComp. de Presa
  12. Jurisprudenta actelor de solutionare a contestatiilor în materie fiscalaServ. de Solutionare a Contestatiilor
  13. Lista angajatilor AJFP ClujSITE MFP
  14. Declaratiile de avere ale functionarilor publici din AJFP ClujSITE MFP
  15. Informatii referitoare la organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacanteServ. Resurse Umane si SITE AJFP Cluj
  18. Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului aflate in administrarea AJFP ClujServ. Contabilitate
  19. Informatii referitoare la achizitiile publice, licitatii etc. organizate de catre AJFP ClujServ. Contabilitate
  20. Anunturi privind licitatii organizate de AJFP ClujSITE AJFP Cluj
  21. Rapoartele de activitate privind inspectiile fiscale si controlul financiarSITE AJFP Cluj
  22. Lista contribuabililor mici si mijlocii care înregistreaza obligatii restante la bugetul general consolidat, în conditiile Legii nr.161/2003; cuantumul obligatiilor restante acumulate la finele fiecarei perioade mentionate de legeSITE MFP

  LISTA DOCUMENTELOR AJFP CLUJ CARE SUNT INFORMATII DE INTERES PUBLIC SI SE COMUNICA DIN OFICIU

  23. Decizii privind solutionarea contestatiilor carora li s-au atasat solutiile instantelor judecatorestiServ. de Solutionare Contestatiilor
  24. Anunturi acte administrative fiscaleSITE AJFP Cluj
  25. Lista conventiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte stateSITE MFP
  26. Calendarul fiscal anualSITE MFP si AJFP Cluj
  27. Nomenclatorul activitatilor independenteSITE AJFP Cluj
  28. Formularele-tip de declaratii fiscaleServ. Metodologie si Asistenta a Contribuabili, SITE MFP si AJFP Cluj
  29. Conturile IBAN ale Trezoreriei aferente conturilor de venituri si cheltuieli care se utilizeaza de catre persoanele fizice si juridice în anul curentSITE AJFP Cluj
  30. Carta drepturilor si obligatiilor contribuabililor pe timpul desfasurarii inspectiei fiscalePORTAL ANAF
  31. Codul etic al functionarului public din administratia fiscala care îsi desfasoara activitatea în domeniul asistentei contribuabililor, precum si alte reglementari de ordin fiscalPORTAL ANAF
  32. Codul etic al inspectorului de control fiscalPORTAL ANAF
  33. Alte informatii de interes public cf. Legii nr. 544/2001Comp. de Presa

  INFORMATII EXCEPTATE DE LA LIBERUL ACCES LA INFORMATIILE PUBLICE

  LEGEA nr 544 din 12 oct. 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

  EMITENT: PARLAMENTUL MONITORUL OFICIAL nr 663 din 23 octombrie 2001
  ART. 12
  • (1) Se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor, prevazut la art. 1, urmatoarele informatii:
   • a) informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice, daca fac parte din categoriile informatiilor clasificate, potrivit legii;
   • b) informatiile privind deliberarile autoritatilor, precum si cele care privesc interesele economice si politice ale României, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii;

  INFORMATII EXCEPTATE DE LA LIBERUL ACCES LA INFORMATIILE PUBLICE

  LEGEA nr 544 din 12 oct. 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
  EMITENT: PARLAMENTUL MONITORUL OFICIAL nr 663 din 23 octombrie 2001.

  ART. 12
  • (1) Se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor, prevazut la art. 1, urmatoarele informatii:
   • c) informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii;
   • d) informatiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
   • e) informatiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale ori se pun în pericol viata, integritatea corporala, sanatatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfasurare;
   • f) informatiile privind procedurile judiciare, daca publicitatea acestora aduce atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate în proces;
   • g) informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor.
  • (2) Raspunderea pentru aplicarea masurilor de protejare a informatiilor apartinând categoriilor prevazute la alin. (1) revine persoanelor si autoritatilor publice care detin astfel de informatii, precum si institutiilor publice abilitate prin lege sa asigure securitatea informatiilor.

  ART. 13
  Informatiile care favorizeaza sau ascund încalcarea legii de catre o autoritate sau o institutie publica nu pot fi incluse în categoria informatiilor clasificate si constituie informatii de interes public.
  ART. 14

  • (1) Informatiile cu privire la datele personale ale cetateanului pot deveni informatii de interes public numai în masura în care afecteaza capacitatea de exercitare a unei functii publice.
  • (2) Informatiile publice de interes personal nu pot fi transferate între autoritatile publice decât în temeiul unei obligatii legale ori cu acordul prealabil în scris al persoanei care are acces la acele informatii potrivit art. 2.

  ORDONANTA Nr. 92 din 24 decembrie 2003 republicat privind Codul de procedura fiscala

  TITLUL I - CAP. 1 - ART. 11
  Secretul fiscal
  • (1) Functionarii publici din cadrul organului fiscal, inclusiv persoanele care nu mai detin aceasta calitate, sunt obligati, în conditiile legii, sa pastreze secretul asupra informatiilor pe care le detin ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu.
  • (2) Informatiile referitoare la impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat pot fi transmise numai:
   • a) autoritatilor publice, în scopul îndeplinirii obligatiilor prevazute de lege;
   • b) autoritatilor fiscale ale altor tari, în conditii de reciprocitate în baza unor conventii;
   • c) autoritatilor judiciare competente, potrivit legii;
   • d) în alte cazuri prevazute de lege.
  • (3) Autoritatea care primeste informatii fiscale este obligata sa pastreze secretul asupra informatiilor primite.
  • (3^1) Este permisă transmiterea informaţiilor de natura celor prevăzute la alin. (1), inclusiv pentru perioada în care a avut calitatea de contribuabil:
   • a) contribuabilului insusi;
   • b) succesorilor acestuia.
  • (3^2) În scopul aplicării prevederilor alin. (2) lit. a), autorităţile publice pot încheia protocoale privind schimbul de informaţii.
  • (4) Este permisa transmiterea de informatii cu caracter fiscal în alte situatii decât cele prevazute la alin. (2), în conditiile în care se asigura ca din acestea nu reiese identitatea vreunei persoane fizice sau juridice.
  • (4^1) Abrogat.
  • (5) Nerespectarea obligatiei de pastrare a secretului fiscal atrage raspunderea potrivit legii.


  SANCTIUNI PENTRU NERESPECTAREA LIBERULUI ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC

  LEGEA nr. 544 din 12 oct. 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

  CAP. 3 Sanctiuni - ART. 21
  • (1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autoritati ori institutii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere si atrage raspunderea disciplinara a celui vinovat.
  • (2) Impotriva refuzului prevazut la alin. (1) se poate depune reclamatie la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta de catre persoana lezata.
  • (3) Daca dupa cercetarea administrativa reclamatia se dovedeste întemeiata, raspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei si va contine atât informatiile de interes public solicitate initial, cât si mentionarea sanctiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.
  • ART. 22
  • (1) In cazul în care o persoana se considera vatamata în drepturile sale, prevazute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la sectia de contencios administrativ a tribunalului în a carei raza teritoriala domiciliaza sau în a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirarii termenului prevazut la art. 7.
  • (2) Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publica sa furnizeze informatiile de interes public solicitate si sa plateasca daune morale si/sau patrimoniale.
  • (3) Hotarârea tribunalului este supusa recursului
  • (4) Decizia Curtii de apel este definitiva si irevocabila.
  • (5)Atât plângerea, cât si apelul se judeca în instanta în procedura de urgenta si sunt scutite de taxa de timbru.
  SEF ADMINISTRATIE,
  Nicolae CAMPAN
  COMP. COMUNICARE,
  Gligor GAVRIS


  INFORMATII DE INTERES PUBLIC REFERITOARE LA ACTIVITATEA ADMINISTRATIEI JUDETENE A FINANTELOR PUBLICE CLUJ

  [FINANTE_CLUJ_FRONT_PAGE]

  Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj este unitate teritoriala a Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Cluj-Napoca prin care se realizeaza in mod unitar, strategia si programul Guvernului in domeniul finantelor publice si se aplica politica fiscala a statului .

  Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj are in componenta activitati de colectare si inspectie fiscala la contribuabilii mici si mijlocii, compartimente independente precum si serviciile fiscale municipale si orasenesti .

   

  Conducerea Administratiei Judetene a Finantelor Publice Cluj este asigurata de un sef de administratie Impreuna cu 4 sefi de administratie adjuncti .

  Activitatea A.J.F.P Cluj vizeaza in mod prioritar realizarea veniturilor programate ( de catre conducerea ANAF) a fi realizate in vederea asigurarii ritmice a resurselor necesare pentru sustinerea cheltuielilor bugetare. Realizarea acestui obiectiv are in vedere in principal doua activitati: de inspectie fiscala si de colectare a veniturilor la bugetul general consolidat al statului.

   

  COORDONATELE DE CONTACT A ADMINISTRATIEI JUDETENE A FINANTELOR PUBLICE CLUJ

  Sediul: Romania, Cluj Napoca, P-ta Avram Iancu nr. 19.
  Numere de telefon: 0264596854; 0264592602; 0264592603; 0264592553; 0264595147;
  Fax: 0264596854;
  Site: www.finantecluj.ro  Organigramele administratiei fiscale si a unitatilor fiscale teritoriale sunt anexata la prezenta.


  Arondare teritoriala si date de contact.

     Principalele directii de actiune:

  • imbunatatirea substantiala a colectarii veniturilor la bugetul general consolidat prin utilizarea modalitatilor de stingere a obligatiilor bugetare inclusiv a tuturor modalitatilor de executare silita, punandu-se un accent deosebit pe conformarea voluntara la plata a agentilor economici si a celorlalte categorii de contribuabili;
  • combaterea evaziunii fiscale prin intensificarea controlului la agentii economici, persoane juridice/persoane fizice, asupra modului de calcul, inregistrare si virare a obligatiilor fata de bugetul statului;
  • activitatea de administrare a contribuabililor, mijlocii si mici din judet;
  • metodologie si asistenta la contribuabilii persoane juridice si fizice prin care se urmareste imbunatatirea informarii si educarii contribuabililor pe linie de legislatie fiscala, imbunatatirea activitatii de administrare (declaratii, deconturi,etc.) a veniturilor statului
  • reprezinta interesele statului in fata instantelor de judecata in litigiile legate de activitatea pe care o desfasoara, participa potrivit actelor normative in vigoare sau a mandatului primit din partea Ministerului Finantelor Publice ca reprezentant a acestuia;
  • liber acces la informatiile de interes public conform reglementarilor legale;
  • implementeaza obligatoriu aplicatiile informatice proiectate de DGTI;
  • propuneri de imbunatatire/initiative legislative precum si informari la DGRFP CLUJ-NAPOCA asupra unor deficiente/nereguli, in vederea solutionarii acestora.

   


  Conform regulamentului de organizare si functionare, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj isi desfasoara activitatea in urmatoarea structura:

  • Activitatea de Colectare;
  • Activitatea de Colectare contribuabili mijlocii;
  • Activitatea de Inspectie fiscala;
  • Activitatea de Inspectie fiscala contribuabili mijlocii;
  • 7 Servicii Independente;
  • 3 Servicii fiscale municipale (Turda, Dej, Gherla)
  • 1 Serviciu fiscal oraseneasc (Huedin)
  [ARONDARE_TERITORIALA]
  Numarul total de personal al AJFP Clujconform statului de functii este de 491, din care 489 functionari publici si 2 personal contractual, structurat astfel:
  A.J.F.P. jud.ClujNumar posturi
  Aparat propriu 342
  Serviciul fiscal municipal Turda
  54
  Serviciul fiscal municipal Dej
  38
  Serviciul fiscal municipal Gherla
  33
  Serviciul fiscal orasenesc Huedin
  22
  TOTAL
  491

  CONDUCEREA ADMINISTRATIE JUDETENE A FINANTELOR PUBLICE CLUJ

   

  P-ta Avram Iancu nr.19

  tel. 0264596854 fax 0264596854

  mail: Admin.CJCJJUDX01.CJ@mfinante.ro

  site: www.finantecluj.ro

   

  [FINANTE_CLUJ_FRONT_PAGE]

  Sef administratie dl. NICOLAE CAMPAN

  • raspunde de organizarea,conducerea si controlul intregii activitati a administratiei judetene
  • coordoneaza structurilet:
   • colectare contribuabili mici;
   • colectare contribuabili mijlocii;
   • inspectie fiscala contribuabili mici;
   • inspectie fiscala contribuabili mijlocii;
   • servicii/compartimente independente;
   • servicii fiscale municipale si orasenesti;

   

  Program audiente
  Luni 14:00 - 16:00
    
   

  Sef administratie adjunct - colectare dl. EMIL SABOU

  • raspunde de organizarea,conducerea si controlul activitati de colectare
  • coordoneaza structurilet:
   • reg. contribuabili, decl. fiscale si bilanturi PJ;
   • reg. contribuabili si decl. fiscale PF;
   • evidenta platitori PJ si PF;
   • servicii pentru contribuabili;
   • cazier fiscal;
   • evitara dublei impuneri si acorduri fiscale internationale
   • monitorizare a colectarii veniturilor bugetare
   • valorificare bunuri ;

   


  Program audiente
  Marti 14:00 - 16:00
   
   
   

   

  CONDUCEREA ADMINISTRATIEI JUDETENE A FINANTELOR PUBLICE CLUJ

  Sef administratie adjunct - inspectie fiscala dl. IOAN POP

  • raspunde de organizarea,conducerea si controlul activitatii de inspectie fiscala
  • coordoneaza structurile:
   • inspectie fiscala persoane juridice;
   • inspectie fiscala persoane fizice;

   


  Program audiente
  Luni 14:00 - 16:00

  Sef administratie adjunct - inspectie fiscala contribuabili mijlocii d-na MARIANA MAN

  • raspunde de organizarea,conducerea si controlul intregi activitati de inspectie fiscala contribuabili mijlocii.
  • coordoneaza structurile:
   • programare si analiza;
   • inspectie fiscala contribuabili mijlocii;

   

  Program audiente
  Martii 14:00 - 16:00

  Sef administratie adjunct - colectare contribuabili mijlocii d-na MARIANA IONESCU

  • raspunde de organizarea,conducerea si controlul intregi activitati de colectare contribuabili mijlocii.
  • coordoneaza structurile:
   • Registru contribuabili, decl. fiscale si bilanturi;
   • evidenta pe platitor
   • executare silita
   • servicii pentru contribuabili;

   

  Program audiente
  Luni 14:00 - 16:00

  Unitati fiscale ale AJFP Cluj  [Cladire Turda]

  Serviciul fiscal municipal Turda

  P-ţa Romana nr. 15B, fax 0264/314941
  Tel. 0264/314941, 312036
  Email:Admin.TDCJAFMX01.CJ@mfinante.ro
  SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL TURDA
  Sef serviciu fiscal Mihaela TOLOLOI
  Program de audiente
  Luni 14:00 - 16:00

   

  Unitati fiscale ale AJFP Cluj

  [Cladire Dej]

  Serviciul Fiscal MunicipalDej

  Str. Mihai Eminescu nr. 2,
  Fax 0264/216230
  Tel. 0264/212591, 212194, 216230,
  216231
  Email:Admin.DJCJAFSX01.CJ@mfinante.ro
  SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL DEJ
  Sef serviciu fiscal Anamaria BOTE
  Program audiente:
  Luni 14:00 - 16:00

  [Cladire Gherla]

  Serviciul Fiscal Municipal Gherla

  Str. Armenească nr. 63,
  Fax. 0264/243037
  Tel. 0264/243591, 243037, 243117,
  243944
  Email:Admin.GHCJCFNX01@mfinante.ro
  SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL GHERLA
  Sef serviciu fiscal Gabriela POP
  Program audiente:
  Luni 14:00 -16:00
  .

   

  Unitati fiscale ale AJFP Cluj

  [Cladire Huedin]

  Serviciul Fiscal Orasenesc Huedin

  Str. Horea nr. 23, fax 0264/353032
  Tel. 0264/353062,353032
  Email:Admin.HDCJCFNX01.CJ@mfinante.ro
  SERVICIUL FISCAL ORASENESC HUEDIN
  Sef serviciu fiscal Lenuta TARAU
  Program de audiente
  Luni 14:00 - 16:00


  INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC
  sunt publicate din oficiu . La cerere, sunt asigurate de conducerea AJFP si Purtatorul de cuvant.


  PURTATORUL DE CUVANT AJFP CLUJ
  este dl. Gligor Gavris - e-mail Gligor.Gavris.CJ@mfinante.ro


  REGLEMENTARILE
  de baza privind liberul acces la informatiile de interes public sunt:

  • Declaratia Universala a Drepturilor Omului, art. 19.
  • Constitutia Romaniei, art. 31.
  • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
  • Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 544/2001.


  ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ
  asigura accesul la informatiile de interes public care privesc activitatile institutiei sau rezulta din activitatea acesteia, mai putin informatiile exceptate prin acte normative.

   

  LISTA DOCUMENTELOR AJFP CLUJ CARE SUNT INFORMATII DE INTERES PUBLIC SI SE COMUNICA DIN OFICIU

  1. Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Administratiei Judetene a Finantelor Publice Cluj (AJFP Cluj).Serv. Resurse Umane
  2. Structura organizatorica si atributiile departamentelorServ. Resurse Umane
  3. Programul de functionare a Comp. de Relatii cu PubliculServ. Resurse Umane
  4. Programul de audiente
  5. Numele si prenumele persoanelor din conducerea AJFP ClujServ. Resurse Umane
  6. Numele si prenumele functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor de interes publicComp. de Presa
  7. Coordonatele de contact ale AJFP Cluj, respectiv denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de InternetComp. de Presa
  8. Sursele financiare, bugetul si bilantul contabilServ. Contabilitate
  9. Planul anual de audit public intern si Raport anual privind auditul public internServ. de Audit Public Intern
  10. Lista cuprinzând documentele de interes publicComp. de Presa
  11. Modalitatile de contestare a deciziei AJFP Cluj sau a structurilor subordinate în situatia în care persoana se considera vatamata în privinta dreptului de acces la informatiile de interes publicComp. de Presa
  12. Jurisprudenta actelor de solutionare a contestatiilor în materie fiscalaServ. de Solutionare a Contestatiilor
  13. Lista angajatilor AJFP ClujSITE MFP
  14. Declaratiile de avere ale functionarilor publici din AJFP ClujSITE MFP
  15. Informatii referitoare la organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacanteServ. Resurse Umane si SITE AJFP Cluj
  18. Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului aflate in administrarea AJFP ClujServ. Contabilitate
  19. Informatii referitoare la achizitiile publice, licitatii etc. organizate de catre AJFP ClujServ. Contabilitate
  20. Anunturi privind licitatii organizate de AJFP ClujSITE AJFP Cluj
  21. Rapoartele de activitate privind inspectiile fiscale si controlul financiarSITE AJFP Cluj
  22. Lista contribuabililor mici si mijlocii care înregistreaza obligatii restante la bugetul general consolidat, în conditiile Legii nr.161/2003; cuantumul obligatiilor restante acumulate la finele fiecarei perioade mentionate de legeSITE MFP

  LISTA DOCUMENTELOR AJFP CLUJ CARE SUNT INFORMATII DE INTERES PUBLIC SI SE COMUNICA DIN OFICIU

  23. Decizii privind solutionarea contestatiilor carora li s-au atasat solutiile instantelor judecatorestiServ. de Solutionare Contestatiilor
  24. Anunturi acte administrative fiscaleSITE AJFP Cluj
  25. Lista conventiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte stateSITE MFP
  26. Calendarul fiscal anualSITE MFP si AJFP Cluj
  27. Nomenclatorul activitatilor independenteSITE AJFP Cluj
  28. Formularele-tip de declaratii fiscaleServ. Metodologie si Asistenta a Contribuabili, SITE MFP si AJFP Cluj
  29. Conturile IBAN ale Trezoreriei aferente conturilor de venituri si cheltuieli care se utilizeaza de catre persoanele fizice si juridice în anul curentSITE AJFP Cluj
  30. Carta drepturilor si obligatiilor contribuabililor pe timpul desfasurarii inspectiei fiscalePORTAL ANAF
  31. Codul etic al functionarului public din administratia fiscala care îsi desfasoara activitatea în domeniul asistentei contribuabililor, precum si alte reglementari de ordin fiscalPORTAL ANAF
  32. Codul etic al inspectorului de control fiscalPORTAL ANAF
  33. Alte informatii de interes public cf. Legii nr. 544/2001Comp. de Presa

  INFORMATII EXCEPTATE DE LA LIBERUL ACCES LA INFORMATIILE PUBLICE

  LEGEA nr 544 din 12 oct. 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

  EMITENT: PARLAMENTUL MONITORUL OFICIAL nr 663 din 23 octombrie 2001
  ART. 12
  • (1) Se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor, prevazut la art. 1, urmatoarele informatii:
   • a) informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice, daca fac parte din categoriile informatiilor clasificate, potrivit legii;
   • b) informatiile privind deliberarile autoritatilor, precum si cele care privesc interesele economice si politice ale României, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii;

  INFORMATII EXCEPTATE DE LA LIBERUL ACCES LA INFORMATIILE PUBLICE

  LEGEA nr 544 din 12 oct. 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
  EMITENT: PARLAMENTUL MONITORUL OFICIAL nr 663 din 23 octombrie 2001.

  ART. 12
  • (1) Se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor, prevazut la art. 1, urmatoarele informatii:
   • c) informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii;
   • d) informatiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
   • e) informatiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale ori se pun în pericol viata, integritatea corporala, sanatatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfasurare;
   • f) informatiile privind procedurile judiciare, daca publicitatea acestora aduce atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate în proces;
   • g) informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor.
  • (2) Raspunderea pentru aplicarea masurilor de protejare a informatiilor apartinând categoriilor prevazute la alin. (1) revine persoanelor si autoritatilor publice care detin astfel de informatii, precum si institutiilor publice abilitate prin lege sa asigure securitatea informatiilor.

  ART. 13
  Informatiile care favorizeaza sau ascund încalcarea legii de catre o autoritate sau o institutie publica nu pot fi incluse în categoria informatiilor clasificate si constituie informatii de interes public.
  ART. 14

  • (1) Informatiile cu privire la datele personale ale cetateanului pot deveni informatii de interes public numai în masura în care afecteaza capacitatea de exercitare a unei functii publice.
  • (2) Informatiile publice de interes personal nu pot fi transferate între autoritatile publice decât în temeiul unei obligatii legale ori cu acordul prealabil în scris al persoanei care are acces la acele informatii potrivit art. 2.

  ORDONANTA Nr. 92 din 24 decembrie 2003 republicat privind Codul de procedura fiscala

  TITLUL I - CAP. 1 - ART. 11
  Secretul fiscal
  • (1) Functionarii publici din cadrul organului fiscal, inclusiv persoanele care nu mai detin aceasta calitate, sunt obligati, în conditiile legii, sa pastreze secretul asupra informatiilor pe care le detin ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu.
  • (2) Informatiile referitoare la impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat pot fi transmise numai:
   • a) autoritatilor publice, în scopul îndeplinirii obligatiilor prevazute de lege;
   • b) autoritatilor fiscale ale altor tari, în conditii de reciprocitate în baza unor conventii;
   • c) autoritatilor judiciare competente, potrivit legii;
   • d) în alte cazuri prevazute de lege.
  • (3) Autoritatea care primeste informatii fiscale este obligata sa pastreze secretul asupra informatiilor primite.
  • (3^1) Este permisă transmiterea informaţiilor de natura celor prevăzute la alin. (1), inclusiv pentru perioada în care a avut calitatea de contribuabil:
   • a) contribuabilului insusi;
   • b) succesorilor acestuia.
  • (3^2) În scopul aplicării prevederilor alin. (2) lit. a), autorităţile publice pot încheia protocoale privind schimbul de informaţii.
  • (4) Este permisa transmiterea de informatii cu caracter fiscal în alte situatii decât cele prevazute la alin. (2), în conditiile în care se asigura ca din acestea nu reiese identitatea vreunei persoane fizice sau juridice.
  • (4^1) Abrogat.
  • (5) Nerespectarea obligatiei de pastrare a secretului fiscal atrage raspunderea potrivit legii.


  SANCTIUNI PENTRU NERESPECTAREA LIBERULUI ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC

  LEGEA nr. 544 din 12 oct. 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

  CAP. 3 Sanctiuni - ART. 21
  • (1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autoritati ori institutii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere si atrage raspunderea disciplinara a celui vinovat.
  • (2) Impotriva refuzului prevazut la alin. (1) se poate depune reclamatie la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta de catre persoana lezata.
  • (3) Daca dupa cercetarea administrativa reclamatia se dovedeste întemeiata, raspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei si va contine atât informatiile de interes public solicitate initial, cât si mentionarea sanctiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.
  • ART. 22
  • (1) In cazul în care o persoana se considera vatamata în drepturile sale, prevazute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la sectia de contencios administrativ a tribunalului în a carei raza teritoriala domiciliaza sau în a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirarii termenului prevazut la art. 7.
  • (2) Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publica sa furnizeze informatiile de interes public solicitate si sa plateasca daune morale si/sau patrimoniale.
  • (3) Hotarârea tribunalului este supusa recursului
  • (4) Decizia Curtii de apel este definitiva si irevocabila.
  • (5)Atât plângerea, cât si apelul se judeca în instanta în procedura de urgenta si sunt scutite de taxa de timbru.
  SEF ADMINISTRATIE,
  Nicolae CAMPAN
  COMP. COMUNICARE,
  Gligor GAVRIS


  INFORMATII DE INTERES PUBLIC REFERITOARE LA ACTIVITATEA ADMINISTRATIEI JUDETENE A FINANTELOR PUBLICE CLUJ

  [FINANTE_CLUJ_FRONT_PAGE]

  Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj este unitate teritoriala a Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Cluj-Napoca prin care se realizeaza in mod unitar, strategia si programul Guvernului in domeniul finantelor publice si se aplica politica fiscala a statului .

  Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj are in componenta activitati de colectare si inspectie fiscala la contribuabilii mici si mijlocii, compartimente independente precum si serviciile fiscale municipale si orasenesti .

   

  Conducerea Administratiei Judetene a Finantelor Publice Cluj este asigurata de un sef de administratie Impreuna cu 4 sefi de administratie adjuncti .

  Activitatea A.J.F.P Cluj vizeaza in mod prioritar realizarea veniturilor programate ( de catre conducerea ANAF) a fi realizate in vederea asigurarii ritmice a resurselor necesare pentru sustinerea cheltuielilor bugetare. Realizarea acestui obiectiv are in vedere in principal doua activitati: de inspectie fiscala si de colectare a veniturilor la bugetul general consolidat al statului.

   

  COORDONATELE DE CONTACT A ADMINISTRATIEI JUDETENE A FINANTELOR PUBLICE CLUJ

  Sediul: Romania, Cluj Napoca, P-ta Avram Iancu nr. 19.
  Numere de telefon: 0264596854; 0264592602; 0264592603; 0264592553; 0264595147;
  Fax: 0264596854;
  Site: www.finantecluj.ro  Organigramele administratiei fiscale si a unitatilor fiscale teritoriale sunt anexata la prezenta.


  Arondare teritoriala si date de contact.

     Principalele directii de actiune:

  • imbunatatirea substantiala a colectarii veniturilor la bugetul general consolidat prin utilizarea modalitatilor de stingere a obligatiilor bugetare inclusiv a tuturor modalitatilor de executare silita, punandu-se un accent deosebit pe conformarea voluntara la plata a agentilor economici si a celorlalte categorii de contribuabili;
  • combaterea evaziunii fiscale prin intensificarea controlului la agentii economici, persoane juridice/persoane fizice, asupra modului de calcul, inregistrare si virare a obligatiilor fata de bugetul statului;
  • activitatea de administrare a contribuabililor, mijlocii si mici din judet;
  • metodologie si asistenta la contribuabilii persoane juridice si fizice prin care se urmareste imbunatatirea informarii si educarii contribuabililor pe linie de legislatie fiscala, imbunatatirea activitatii de administrare (declaratii, deconturi,etc.) a veniturilor statului
  • reprezinta interesele statului in fata instantelor de judecata in litigiile legate de activitatea pe care o desfasoara, participa potrivit actelor normative in vigoare sau a mandatului primit din partea Ministerului Finantelor Publice ca reprezentant a acestuia;
  • liber acces la informatiile de interes public conform reglementarilor legale;
  • implementeaza obligatoriu aplicatiile informatice proiectate de DGTI;
  • propuneri de imbunatatire/initiative legislative precum si informari la DGRFP CLUJ-NAPOCA asupra unor deficiente/nereguli, in vederea solutionarii acestora.

   


  Conform regulamentului de organizare si functionare, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj isi desfasoara activitatea in urmatoarea structura:

  • Activitatea de Colectare;
  • Activitatea de Colectare contribuabili mijlocii;
  • Activitatea de Inspectie fiscala;
  • Activitatea de Inspectie fiscala contribuabili mijlocii;
  • 7 Servicii Independente;
  • 3 Servicii fiscale municipale (Turda, Dej, Gherla)
  • 1 Serviciu fiscal oraseneasc (Huedin)
  [ARONDARE_TERITORIALA]
  Numarul total de personal al AJFP Clujconform statului de functii este de 491, din care 489 functionari publici si 2 personal contractual, structurat astfel:
  A.J.F.P. jud.ClujNumar posturi
  Aparat propriu 342
  Serviciul fiscal municipal Turda
  54
  Serviciul fiscal municipal Dej
  38
  Serviciul fiscal municipal Gherla
  33
  Serviciul fiscal orasenesc Huedin
  22
  TOTAL
  491

  CONDUCEREA ADMINISTRATIE JUDETENE A FINANTELOR PUBLICE CLUJ

   

  P-ta Avram Iancu nr.19

  tel. 0264596854 fax 0264596854

  mail: Admin.CJCJJUDX01.CJ@mfinante.ro

  site: www.finantecluj.ro

   

  [FINANTE_CLUJ_FRONT_PAGE]

  Sef administratie dl. NICOLAE CAMPAN

  • raspunde de organizarea,conducerea si controlul intregii activitati a administratiei judetene
  • coordoneaza structurilet:
   • colectare contribuabili mici;
   • colectare contribuabili mijlocii;
   • inspectie fiscala contribuabili mici;
   • inspectie fiscala contribuabili mijlocii;
   • servicii/compartimente independente;
   • servicii fiscale municipale si orasenesti;

   

  Program audiente
  Luni 14:00 - 16:00
    
   

  Sef administratie adjunct - colectare dl. EMIL SABOU

  • raspunde de organizarea,conducerea si controlul activitati de colectare
  • coordoneaza structurilet:
   • reg. contribuabili, decl. fiscale si bilanturi PJ;
   • reg. contribuabili si decl. fiscale PF;
   • evidenta platitori PJ si PF;
   • servicii pentru contribuabili;
   • cazier fiscal;
   • evitara dublei impuneri si acorduri fiscale internationale
   • monitorizare a colectarii veniturilor bugetare
   • valorificare bunuri ;

   


  Program audiente
  Marti 14:00 - 16:00
   
   
   

   

  CONDUCEREA ADMINISTRATIEI JUDETENE A FINANTELOR PUBLICE CLUJ

  Sef administratie adjunct - inspectie fiscala dl. IOAN POP

  • raspunde de organizarea,conducerea si controlul activitatii de inspectie fiscala
  • coordoneaza structurile:
   • inspectie fiscala persoane juridice;
   • inspectie fiscala persoane fizice;

   


  Program audiente
  Luni 14:00 - 16:00

  Sef administratie adjunct - inspectie fiscala contribuabili mijlocii d-na MARIANA MAN

  • raspunde de organizarea,conducerea si controlul intregi activitati de inspectie fiscala contribuabili mijlocii.
  • coordoneaza structurile:
   • programare si analiza;
   • inspectie fiscala contribuabili mijlocii;

   

  Program audiente
  Martii 14:00 - 16:00

  Sef administratie adjunct - colectare contribuabili mijlocii d-na MARIANA IONESCU

  • raspunde de organizarea,conducerea si controlul intregi activitati de colectare contribuabili mijlocii.
  • coordoneaza structurile:
   • Registru contribuabili, decl. fiscale si bilanturi;
   • evidenta pe platitor
   • executare silita
   • servicii pentru contribuabili;

   

  Program audiente
  Luni 14:00 - 16:00

  Unitati fiscale ale AJFP Cluj  [Cladire Turda]

  Serviciul fiscal municipal Turda

  P-ţa Romana nr. 15B, fax 0264/314941
  Tel. 0264/314941, 312036
  Email:Admin.TDCJAFMX01.CJ@mfinante.ro
  SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL TURDA
  Sef serviciu fiscal Mihaela TOLOLOI
  Program de audiente
  Luni 14:00 - 16:00

   

  Unitati fiscale ale AJFP Cluj

  [Cladire Dej]

  Serviciul Fiscal MunicipalDej

  Str. Mihai Eminescu nr. 2,
  Fax 0264/216230
  Tel. 0264/212591, 212194, 216230,
  216231
  Email:Admin.DJCJAFSX01.CJ@mfinante.ro
  SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL DEJ
  Sef serviciu fiscal Anamaria BOTE
  Program audiente:
  Luni 14:00 - 16:00

  [Cladire Gherla]

  Serviciul Fiscal Municipal Gherla

  Str. Armenească nr. 63,
  Fax. 0264/243037
  Tel. 0264/243591, 243037, 243117,
  243944
  Email:Admin.GHCJCFNX01@mfinante.ro
  SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL GHERLA
  Sef serviciu fiscal Gabriela POP
  Program audiente:
  Luni 14:00 -16:00
  .

   

  Unitati fiscale ale AJFP Cluj

  [Cladire Huedin]

  Serviciul Fiscal Orasenesc Huedin

  Str. Horea nr. 23, fax 0264/353032
  Tel. 0264/353062,353032
  Email:Admin.HDCJCFNX01.CJ@mfinante.ro
  SERVICIUL FISCAL ORASENESC HUEDIN
  Sef serviciu fiscal Lenuta TARAU
  Program de audiente
  Luni 14:00 - 16:00


  INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC
  sunt publicate din oficiu . La cerere, sunt asigurate de conducerea AJFP si Purtatorul de cuvant.


  PURTATORUL DE CUVANT AJFP CLUJ
  este dl. Gligor Gavris - e-mail Gligor.Gavris.CJ@mfinante.ro


  REGLEMENTARILE
  de baza privind liberul acces la informatiile de interes public sunt:

  • Declaratia Universala a Drepturilor Omului, art. 19.
  • Constitutia Romaniei, art. 31.
  • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
  • Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 544/2001.


  ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ
  asigura accesul la informatiile de interes public care privesc activitatile institutiei sau rezulta din activitatea acesteia, mai putin informatiile exceptate prin acte normative.

   

  LISTA DOCUMENTELOR AJFP CLUJ CARE SUNT INFORMATII DE INTERES PUBLIC SI SE COMUNICA DIN OFICIU

  1. Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Administratiei Judetene a Finantelor Publice Cluj (AJFP Cluj).Serv. Resurse Umane
  2. Structura organizatorica si atributiile departamentelorServ. Resurse Umane
  3. Programul de functionare a Comp. de Relatii cu PubliculServ. Resurse Umane
  4. Programul de audiente
  5. Numele si prenumele persoanelor din conducerea AJFP ClujServ. Resurse Umane
  6. Numele si prenumele functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor de interes publicComp. de Presa
  7. Coordonatele de contact ale AJFP Cluj, respectiv denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de InternetComp. de Presa
  8. Sursele financiare, bugetul si bilantul contabilServ. Contabilitate
  9. Planul anual de audit public intern si Raport anual privind auditul public internServ. de Audit Public Intern
  10. Lista cuprinzând documentele de interes publicComp. de Presa
  11. Modalitatile de contestare a deciziei AJFP Cluj sau a structurilor subordinate în situatia în care persoana se considera vatamata în privinta dreptului de acces la informatiile de interes publicComp. de Presa
  12. Jurisprudenta actelor de solutionare a contestatiilor în materie fiscalaServ. de Solutionare a Contestatiilor
  13. Lista angajatilor AJFP ClujSITE MFP
  14. Declaratiile de avere ale functionarilor publici din AJFP ClujSITE MFP
  15. Informatii referitoare la organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacanteServ. Resurse Umane si SITE AJFP Cluj
  18. Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului aflate in administrarea AJFP ClujServ. Contabilitate
  19. Informatii referitoare la achizitiile publice, licitatii etc. organizate de catre AJFP ClujServ. Contabilitate
  20. Anunturi privind licitatii organizate de AJFP ClujSITE AJFP Cluj
  21. Rapoartele de activitate privind inspectiile fiscale si controlul financiarSITE AJFP Cluj
  22. Lista contribuabililor mici si mijlocii care înregistreaza obligatii restante la bugetul general consolidat, în conditiile Legii nr.161/2003; cuantumul obligatiilor restante acumulate la finele fiecarei perioade mentionate de legeSITE MFP

  LISTA DOCUMENTELOR AJFP CLUJ CARE SUNT INFORMATII DE INTERES PUBLIC SI SE COMUNICA DIN OFICIU

  23. Decizii privind solutionarea contestatiilor carora li s-au atasat solutiile instantelor judecatorestiServ. de Solutionare Contestatiilor
  24. Anunturi acte administrative fiscaleSITE AJFP Cluj
  25. Lista conventiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte stateSITE MFP
  26. Calendarul fiscal anualSITE MFP si AJFP Cluj
  27. Nomenclatorul activitatilor independenteSITE AJFP Cluj
  28. Formularele-tip de declaratii fiscaleServ. Metodologie si Asistenta a Contribuabili, SITE MFP si AJFP Cluj
  29. Conturile IBAN ale Trezoreriei aferente conturilor de venituri si cheltuieli care se utilizeaza de catre persoanele fizice si juridice în anul curentSITE AJFP Cluj
  30. Carta drepturilor si obligatiilor contribuabililor pe timpul desfasurarii inspectiei fiscalePORTAL ANAF
  31. Codul etic al functionarului public din administratia fiscala care îsi desfasoara activitatea în domeniul asistentei contribuabililor, precum si alte reglementari de ordin fiscalPORTAL ANAF
  32. Codul etic al inspectorului de control fiscalPORTAL ANAF
  33. Alte informatii de interes public cf. Legii nr. 544/2001Comp. de Presa

  INFORMATII EXCEPTATE DE LA LIBERUL ACCES LA INFORMATIILE PUBLICE

  LEGEA nr 544 din 12 oct. 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

  EMITENT: PARLAMENTUL MONITORUL OFICIAL nr 663 din 23 octombrie 2001
  ART. 12
  • (1) Se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor, prevazut la art. 1, urmatoarele informatii:
   • a) informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice, daca fac parte din categoriile informatiilor clasificate, potrivit legii;
   • b) informatiile privind deliberarile autoritatilor, precum si cele care privesc interesele economice si politice ale României, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii;

  INFORMATII EXCEPTATE DE LA LIBERUL ACCES LA INFORMATIILE PUBLICE

  LEGEA nr 544 din 12 oct. 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
  EMITENT: PARLAMENTUL MONITORUL OFICIAL nr 663 din 23 octombrie 2001.

  ART. 12
  • (1) Se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor, prevazut la art. 1, urmatoarele informatii:
   • c) informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii;
   • d) informatiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
   • e) informatiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale ori se pun în pericol viata, integritatea corporala, sanatatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfasurare;
   • f) informatiile privind procedurile judiciare, daca publicitatea acestora aduce atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate în proces;
   • g) informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor.
  • (2) Raspunderea pentru aplicarea masurilor de protejare a informatiilor apartinând categoriilor prevazute la alin. (1) revine persoanelor si autoritatilor publice care detin astfel de informatii, precum si institutiilor publice abilitate prin lege sa asigure securitatea informatiilor.

  ART. 13
  Informatiile care favorizeaza sau ascund încalcarea legii de catre o autoritate sau o institutie publica nu pot fi incluse în categoria informatiilor clasificate si constituie informatii de interes public.
  ART. 14

  • (1) Informatiile cu privire la datele personale ale cetateanului pot deveni informatii de interes public numai în masura în care afecteaza capacitatea de exercitare a unei functii publice.
  • (2) Informatiile publice de interes personal nu pot fi transferate între autoritatile publice decât în temeiul unei obligatii legale ori cu acordul prealabil în scris al persoanei care are acces la acele informatii potrivit art. 2.

  ORDONANTA Nr. 92 din 24 decembrie 2003 republicat privind Codul de procedura fiscala

  TITLUL I - CAP. 1 - ART. 11
  Secretul fiscal
  • (1) Functionarii publici din cadrul organului fiscal, inclusiv persoanele care nu mai detin aceasta calitate, sunt obligati, în conditiile legii, sa pastreze secretul asupra informatiilor pe care le detin ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu.
  • (2) Informatiile referitoare la impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat pot fi transmise numai:
   • a) autoritatilor publice, în scopul îndeplinirii obligatiilor prevazute de lege;
   • b) autoritatilor fiscale ale altor tari, în conditii de reciprocitate în baza unor conventii;
   • c) autoritatilor judiciare competente, potrivit legii;
   • d) în alte cazuri prevazute de lege.
  • (3) Autoritatea care primeste informatii fiscale este obligata sa pastreze secretul asupra informatiilor primite.
  • (3^1) Este permisă transmiterea informaţiilor de natura celor prevăzute la alin. (1), inclusiv pentru perioada în care a avut calitatea de contribuabil:
   • a) contribuabilului insusi;
   • b) succesorilor acestuia.
  • (3^2) În scopul aplicării prevederilor alin. (2) lit. a), autorităţile publice pot încheia protocoale privind schimbul de informaţii.
  • (4) Este permisa transmiterea de informatii cu caracter fiscal în alte situatii decât cele prevazute la alin. (2), în conditiile în care se asigura ca din acestea nu reiese identitatea vreunei persoane fizice sau juridice.
  • (4^1) Abrogat.
  • (5) Nerespectarea obligatiei de pastrare a secretului fiscal atrage raspunderea potrivit legii.


  SANCTIUNI PENTRU NERESPECTAREA LIBERULUI ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC

  LEGEA nr. 544 din 12 oct. 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

  CAP. 3 Sanctiuni - ART. 21
  • (1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autoritati ori institutii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere si atrage raspunderea disciplinara a celui vinovat.
  • (2) Impotriva refuzului prevazut la alin. (1) se poate depune reclamatie la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta de catre persoana lezata.
  • (3) Daca dupa cercetarea administrativa reclamatia se dovedeste întemeiata, raspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei si va contine atât informatiile de interes public solicitate initial, cât si mentionarea sanctiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.
  • ART. 22
  • (1) In cazul în care o persoana se considera vatamata în drepturile sale, prevazute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la sectia de contencios administrativ a tribunalului în a carei raza teritoriala domiciliaza sau în a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirarii termenului prevazut la art. 7.
  • (2) Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publica sa furnizeze informatiile de interes public solicitate si sa plateasca daune morale si/sau patrimoniale.
  • (3) Hotarârea tribunalului este supusa recursului
  • (4) Decizia Curtii de apel este definitiva si irevocabila.
  • (5)Atât plângerea, cât si apelul se judeca în instanta în procedura de urgenta si sunt scutite de taxa de timbru.
  SEF ADMINISTRATIE,
  Nicolae CAMPAN
  COMP. COMUNICARE,
  Gligor GAVRIS


  INFORMATII DE INTERES PUBLIC REFERITOARE LA ACTIVITATEA ADMINISTRATIEI JUDETENE A FINANTELOR PUBLICE CLUJ

  [FINANTE_CLUJ_FRONT_PAGE]

  Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj este unitate teritoriala a Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Cluj-Napoca prin care se realizeaza in mod unitar, strategia si programul Guvernului in domeniul finantelor publice si se aplica politica fiscala a statului .

  Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj are in componenta activitati de colectare si inspectie fiscala la contribuabilii mici si mijlocii, compartimente independente precum si serviciile fiscale municipale si orasenesti .

   

  Conducerea Administratiei Judetene a Finantelor Publice Cluj este asigurata de un sef de administratie Impreuna cu 4 sefi de administratie adjuncti .

  Activitatea A.J.F.P Cluj vizeaza in mod prioritar realizarea veniturilor programate ( de catre conducerea ANAF) a fi realizate in vederea asigurarii ritmice a resurselor necesare pentru sustinerea cheltuielilor bugetare. Realizarea acestui obiectiv are in vedere in principal doua activitati: de inspectie fiscala si de colectare a veniturilor la bugetul general consolidat al statului.

   

  COORDONATELE DE CONTACT A ADMINISTRATIEI JUDETENE A FINANTELOR PUBLICE CLUJ

  Sediul: Romania, Cluj Napoca, P-ta Avram Iancu nr. 19.
  Numere de telefon: 0264596854; 0264592602; 0264592603; 0264592553; 0264595147;
  Fax: 0264596854;
  Site: www.finantecluj.ro  Organigramele administratiei fiscale si a unitatilor fiscale teritoriale sunt anexata la prezenta.


  Arondare teritoriala si date de contact.

     Principalele directii de actiune:

  • imbunatatirea substantiala a colectarii veniturilor la bugetul general consolidat prin utilizarea modalitatilor de stingere a obligatiilor bugetare inclusiv a tuturor modalitatilor de executare silita, punandu-se un accent deosebit pe conformarea voluntara la plata a agentilor economici si a celorlalte categorii de contribuabili;
  • combaterea evaziunii fiscale prin intensificarea controlului la agentii economici, persoane juridice/persoane fizice, asupra modului de calcul, inregistrare si virare a obligatiilor fata de bugetul statului;
  • activitatea de administrare a contribuabililor, mijlocii si mici din judet;
  • metodologie si asistenta la contribuabilii persoane juridice si fizice prin care se urmareste imbunatatirea informarii si educarii contribuabililor pe linie de legislatie fiscala, imbunatatirea activitatii de administrare (declaratii, deconturi,etc.) a veniturilor statului
  • reprezinta interesele statului in fata instantelor de judecata in litigiile legate de activitatea pe care o desfasoara, participa potrivit actelor normative in vigoare sau a mandatului primit din partea Ministerului Finantelor Publice ca reprezentant a acestuia;
  • liber acces la informatiile de interes public conform reglementarilor legale;
  • implementeaza obligatoriu aplicatiile informatice proiectate de DGTI;
  • propuneri de imbunatatire/initiative legislative precum si informari la DGRFP CLUJ-NAPOCA asupra unor deficiente/nereguli, in vederea solutionarii acestora.

   


  Conform regulamentului de organizare si functionare, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj isi desfasoara activitatea in urmatoarea structura:

  • Activitatea de Colectare;
  • Activitatea de Colectare contribuabili mijlocii;
  • Activitatea de Inspectie fiscala;
  • Activitatea de Inspectie fiscala contribuabili mijlocii;
  • 7 Servicii Independente;
  • 3 Servicii fiscale municipale (Turda, Dej, Gherla)
  • 1 Serviciu fiscal oraseneasc (Huedin)
  [ARONDARE_TERITORIALA]
  Numarul total de personal al AJFP Clujconform statului de functii este de 491, din care 489 functionari publici si 2 personal contractual, structurat astfel:
  A.J.F.P. jud.ClujNumar posturi
  Aparat propriu 342
  Serviciul fiscal municipal Turda
  54
  Serviciul fiscal municipal Dej
  38
  Serviciul fiscal municipal Gherla
  33
  Serviciul fiscal orasenesc Huedin
  22
  TOTAL
  491

  CONDUCEREA ADMINISTRATIE JUDETENE A FINANTELOR PUBLICE CLUJ

   

  P-ta Avram Iancu nr.19

  tel. 0264596854 fax 0264596854

  mail: Admin.CJCJJUDX01.CJ@mfinante.ro

  site: www.finantecluj.ro

   

  [FINANTE_CLUJ_FRONT_PAGE]

  Sef administratie dl. NICOLAE CAMPAN

  • raspunde de organizarea,conducerea si controlul intregii activitati a administratiei judetene
  • coordoneaza structurilet:
   • colectare contribuabili mici;
   • colectare contribuabili mijlocii;
   • inspectie fiscala contribuabili mici;
   • inspectie fiscala contribuabili mijlocii;
   • servicii/compartimente independente;
   • servicii fiscale municipale si orasenesti;

   

  Program audiente
  Luni 14:00 - 16:00
    
   

  Sef administratie adjunct - colectare dl. EMIL SABOU

  • raspunde de organizarea,conducerea si controlul activitati de colectare
  • coordoneaza structurilet:
   • reg. contribuabili, decl. fiscale si bilanturi PJ;
   • reg. contribuabili si decl. fiscale PF;
   • evidenta platitori PJ si PF;
   • servicii pentru contribuabili;
   • cazier fiscal;
   • evitara dublei impuneri si acorduri fiscale internationale
   • monitorizare a colectarii veniturilor bugetare
   • valorificare bunuri ;

   


  Program audiente
  Marti 14:00 - 16:00
   
   
   

   

  CONDUCEREA ADMINISTRATIEI JUDETENE A FINANTELOR PUBLICE CLUJ

  Sef administratie adjunct - inspectie fiscala dl. IOAN POP

  • raspunde de organizarea,conducerea si controlul activitatii de inspectie fiscala
  • coordoneaza structurile:
   • inspectie fiscala persoane juridice;
   • inspectie fiscala persoane fizice;

   


  Program audiente
  Luni 14:00 - 16:00

  Sef administratie adjunct - inspectie fiscala contribuabili mijlocii d-na MARIANA MAN

  • raspunde de organizarea,conducerea si controlul intregi activitati de inspectie fiscala contribuabili mijlocii.
  • coordoneaza structurile:
   • programare si analiza;
   • inspectie fiscala contribuabili mijlocii;

   

  Program audiente
  Martii 14:00 - 16:00

  Sef administratie adjunct - colectare contribuabili mijlocii d-na MARIANA IONESCU

  • raspunde de organizarea,conducerea si controlul intregi activitati de colectare contribuabili mijlocii.
  • coordoneaza structurile:
   • Registru contribuabili, decl. fiscale si bilanturi;
   • evidenta pe platitor
   • executare silita
   • servicii pentru contribuabili;

   

  Program audiente
  Luni 14:00 - 16:00

  Unitati fiscale ale AJFP Cluj  [Cladire Turda]

  Serviciul fiscal municipal Turda

  P-ţa Romana nr. 15B, fax 0264/314941
  Tel. 0264/314941, 312036
  Email:Admin.TDCJAFMX01.CJ@mfinante.ro
  SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL TURDA
  Sef serviciu fiscal Mihaela TOLOLOI
  Program de audiente
  Luni 14:00 - 16:00

   

  Unitati fiscale ale AJFP Cluj

  [Cladire Dej]

  Serviciul Fiscal MunicipalDej

  Str. Mihai Eminescu nr. 2,
  Fax 0264/216230
  Tel. 0264/212591, 212194, 216230,
  216231
  Email:Admin.DJCJAFSX01.CJ@mfinante.ro
  SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL DEJ
  Sef serviciu fiscal Anamaria BOTE
  Program audiente:
  Luni 14:00 - 16:00

  [Cladire Gherla]

  Serviciul Fiscal Municipal Gherla

  Str. Armenească nr. 63,
  Fax. 0264/243037
  Tel. 0264/243591, 243037, 243117,
  243944
  Email:Admin.GHCJCFNX01@mfinante.ro
  SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL GHERLA
  Sef serviciu fiscal Gabriela POP
  Program audiente:
  Luni 14:00 -16:00
  .

   

  Unitati fiscale ale AJFP Cluj

  [Cladire Huedin]

  Serviciul Fiscal Orasenesc Huedin

  Str. Horea nr. 23, fax 0264/353032
  Tel. 0264/353062,353032
  Email:Admin.HDCJCFNX01.CJ@mfinante.ro
  SERVICIUL FISCAL ORASENESC HUEDIN
  Sef serviciu fiscal Lenuta TARAU
  Program de audiente
  Luni 14:00 - 16:00


  INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC
  sunt publicate din oficiu . La cerere, sunt asigurate de conducerea AJFP si Purtatorul de cuvant.


  PURTATORUL DE CUVANT AJFP CLUJ
  este dl. Gligor Gavris - e-mail Gligor.Gavris.CJ@mfinante.ro


  REGLEMENTARILE
  de baza privind liberul acces la informatiile de interes public sunt:

  • Declaratia Universala a Drepturilor Omului, art. 19.
  • Constitutia Romaniei, art. 31.
  • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
  • Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 544/2001.


  ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ
  asigura accesul la informatiile de interes public care privesc activitatile institutiei sau rezulta din activitatea acesteia, mai putin informatiile exceptate prin acte normative.

   

  LISTA DOCUMENTELOR AJFP CLUJ CARE SUNT INFORMATII DE INTERES PUBLIC SI SE COMUNICA DIN OFICIU

  1. Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Administratiei Judetene a Finantelor Publice Cluj (AJFP Cluj).Serv. Resurse Umane
  2. Structura organizatorica si atributiile departamentelorServ. Resurse Umane
  3. Programul de functionare a Comp. de Relatii cu PubliculServ. Resurse Umane
  4. Programul de audiente
  5. Numele si prenumele persoanelor din conducerea AJFP ClujServ. Resurse Umane
  6. Numele si prenumele functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor de interes publicComp. de Presa
  7. Coordonatele de contact ale AJFP Cluj, respectiv denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de InternetComp. de Presa
  8. Sursele financiare, bugetul si bilantul contabilServ. Contabilitate
  9. Planul anual de audit public intern si Raport anual privind auditul public internServ. de Audit Public Intern
  10. Lista cuprinzând documentele de interes publicComp. de Presa
  11. Modalitatile de contestare a deciziei AJFP Cluj sau a structurilor subordinate în situatia în care persoana se considera vatamata în privinta dreptului de acces la informatiile de interes publicComp. de Presa
  12. Jurisprudenta actelor de solutionare a contestatiilor în materie fiscalaServ. de Solutionare a Contestatiilor
  13. Lista angajatilor AJFP ClujSITE MFP
  14. Declaratiile de avere ale functionarilor publici din AJFP ClujSITE MFP
  15. Informatii referitoare la organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacanteServ. Resurse Umane si SITE AJFP Cluj
  18. Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului aflate in administrarea AJFP ClujServ. Contabilitate
  19. Informatii referitoare la achizitiile publice, licitatii etc. organizate de catre AJFP ClujServ. Contabilitate
  20. Anunturi privind licitatii organizate de AJFP ClujSITE AJFP Cluj
  21. Rapoartele de activitate privind inspectiile fiscale si controlul financiarSITE AJFP Cluj
  22. Lista contribuabililor mici si mijlocii care înregistreaza obligatii restante la bugetul general consolidat, în conditiile Legii nr.161/2003; cuantumul obligatiilor restante acumulate la finele fiecarei perioade mentionate de legeSITE MFP

  LISTA DOCUMENTELOR AJFP CLUJ CARE SUNT INFORMATII DE INTERES PUBLIC SI SE COMUNICA DIN OFICIU

  23. Decizii privind solutionarea contestatiilor carora li s-au atasat solutiile instantelor judecatorestiServ. de Solutionare Contestatiilor
  24. Anunturi acte administrative fiscaleSITE AJFP Cluj
  25. Lista conventiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte stateSITE MFP
  26. Calendarul fiscal anualSITE MFP si AJFP Cluj
  27. Nomenclatorul activitatilor independenteSITE AJFP Cluj
  28. Formularele-tip de declaratii fiscaleServ. Metodologie si Asistenta a Contribuabili, SITE MFP si AJFP Cluj
  29. Conturile IBAN ale Trezoreriei aferente conturilor de venituri si cheltuieli care se utilizeaza de catre persoanele fizice si juridice în anul curentSITE AJFP Cluj
  30. Carta drepturilor si obligatiilor contribuabililor pe timpul desfasurarii inspectiei fiscalePORTAL ANAF
  31. Codul etic al functionarului public din administratia fiscala care îsi desfasoara activitatea în domeniul asistentei contribuabililor, precum si alte reglementari de ordin fiscalPORTAL ANAF
  32. Codul etic al inspectorului de control fiscalPORTAL ANAF
  33. Alte informatii de interes public cf. Legii nr. 544/2001Comp. de Presa

  INFORMATII EXCEPTATE DE LA LIBERUL ACCES LA INFORMATIILE PUBLICE

  LEGEA nr 544 din 12 oct. 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

  EMITENT: PARLAMENTUL MONITORUL OFICIAL nr 663 din 23 octombrie 2001
  ART. 12
  • (1) Se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor, prevazut la art. 1, urmatoarele informatii:
   • a) informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice, daca fac parte din categoriile informatiilor clasificate, potrivit legii;
   • b) informatiile privind deliberarile autoritatilor, precum si cele care privesc interesele economice si politice ale României, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii;

  INFORMATII EXCEPTATE DE LA LIBERUL ACCES LA INFORMATIILE PUBLICE

  LEGEA nr 544 din 12 oct. 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
  EMITENT: PARLAMENTUL MONITORUL OFICIAL nr 663 din 23 octombrie 2001.

  ART. 12
  • (1) Se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor, prevazut la art. 1, urmatoarele informatii:
   • c) informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii;
   • d) informatiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
   • e) informatiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale ori se pun în pericol viata, integritatea corporala, sanatatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfasurare;
   • f) informatiile privind procedurile judiciare, daca publicitatea acestora aduce atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate în proces;
   • g) informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor.
  • (2) Raspunderea pentru aplicarea masurilor de protejare a informatiilor apartinând categoriilor prevazute la alin. (1) revine persoanelor si autoritatilor publice care detin astfel de informatii, precum si institutiilor publice abilitate prin lege sa asigure securitatea informatiilor.

  ART. 13
  Informatiile care favorizeaza sau ascund încalcarea legii de catre o autoritate sau o institutie publica nu pot fi incluse în categoria informatiilor clasificate si constituie informatii de interes public.
  ART. 14

  • (1) Informatiile cu privire la datele personale ale cetateanului pot deveni informatii de interes public numai în masura în care afecteaza capacitatea de exercitare a unei functii publice.
  • (2) Informatiile publice de interes personal nu pot fi transferate între autoritatile publice decât în temeiul unei obligatii legale ori cu acordul prealabil în scris al persoanei care are acces la acele informatii potrivit art. 2.

  ORDONANTA Nr. 92 din 24 decembrie 2003 republicat privind Codul de procedura fiscala

  TITLUL I - CAP. 1 - ART. 11
  Secretul fiscal
  • (1) Functionarii publici din cadrul organului fiscal, inclusiv persoanele care nu mai detin aceasta calitate, sunt obligati, în conditiile legii, sa pastreze secretul asupra informatiilor pe care le detin ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu.
  • (2) Informatiile referitoare la impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat pot fi transmise numai:
   • a) autoritatilor publice, în scopul îndeplinirii obligatiilor prevazute de lege;
   • b) autoritatilor fiscale ale altor tari, în conditii de reciprocitate în baza unor conventii;
   • c) autoritatilor judiciare competente, potrivit legii;
   • d) în alte cazuri prevazute de lege.
  • (3) Autoritatea care primeste informatii fiscale este obligata sa pastreze secretul asupra informatiilor primite.
  • (3^1) Este permisă transmiterea informaţiilor de natura celor prevăzute la alin. (1), inclusiv pentru perioada în care a avut calitatea de contribuabil:
   • a) contribuabilului insusi;
   • b) succesorilor acestuia.
  • (3^2) În scopul aplicării prevederilor alin. (2) lit. a), autorităţile publice pot încheia protocoale privind schimbul de informaţii.
  • (4) Este permisa transmiterea de informatii cu caracter fiscal în alte situatii decât cele prevazute la alin. (2), în conditiile în care se asigura ca din acestea nu reiese identitatea vreunei persoane fizice sau juridice.
  • (4^1) Abrogat.
  • (5) Nerespectarea obligatiei de pastrare a secretului fiscal atrage raspunderea potrivit legii.


  SANCTIUNI PENTRU NERESPECTAREA LIBERULUI ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC

  LEGEA nr. 544 din 12 oct. 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

  CAP. 3 Sanctiuni - ART. 21
  • (1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autoritati ori institutii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere si atrage raspunderea disciplinara a celui vinovat.
  • (2) Impotriva refuzului prevazut la alin. (1) se poate depune reclamatie la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta de catre persoana lezata.
  • (3) Daca dupa cercetarea administrativa reclamatia se dovedeste întemeiata, raspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei si va contine atât informatiile de interes public solicitate initial, cât si mentionarea sanctiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.
  • ART. 22
  • (1) In cazul în care o persoana se considera vatamata în drepturile sale, prevazute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la sectia de contencios administrativ a tribunalului în a carei raza teritoriala domiciliaza sau în a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirarii termenului prevazut la art. 7.
  • (2) Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publica sa furnizeze informatiile de interes public solicitate si sa plateasca daune morale si/sau patrimoniale.
  • (3) Hotarârea tribunalului este supusa recursului
  • (4) Decizia Curtii de apel este definitiva si irevocabila.
  • (5)Atât plângerea, cât si apelul se judeca în instanta în procedura de urgenta si sunt scutite de taxa de timbru.
  SEF ADMINISTRATIE,
  Nicolae CAMPAN
  COMP. COMUNICARE,
  Gligor GAVRIS


  INFORMATII DE INTERES PUBLIC REFERITOARE LA ACTIVITATEA ADMINISTRATIEI JUDETENE A FINANTELOR PUBLICE CLUJ

  [FINANTE_CLUJ_FRONT_PAGE]

  Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj este unitate teritoriala a Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Cluj-Napoca prin care se realizeaza in mod unitar, strategia si programul Guvernului in domeniul finantelor publice si se aplica politica fiscala a statului .

  Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj are in componenta activitati de colectare si inspectie fiscala la contribuabilii mici si mijlocii, compartimente independente precum si serviciile fiscale municipale si orasenesti .

   

  Conducerea Administratiei Judetene a Finantelor Publice Cluj este asigurata de un sef de administratie Impreuna cu 4 sefi de administratie adjuncti .

  Activitatea A.J.F.P Cluj vizeaza in mod prioritar realizarea veniturilor programate ( de catre conducerea ANAF) a fi realizate in vederea asigurarii ritmice a resurselor necesare pentru sustinerea cheltuielilor bugetare. Realizarea acestui obiectiv are in vedere in principal doua activitati: de inspectie fiscala si de colectare a veniturilor la bugetul general consolidat al statului.

   

  COORDONATELE DE CONTACT A ADMINISTRATIEI JUDETENE A FINANTELOR PUBLICE CLUJ

  Sediul: Romania, Cluj Napoca, P-ta Avram Iancu nr. 19.
  Numere de telefon: 0264596854; 0264592602; 0264592603; 0264592553; 0264595147;
  Fax: 0264596854;
  Site: www.finantecluj.ro  Organigramele administratiei fiscale si a unitatilor fiscale teritoriale sunt anexata la prezenta.


  Arondare teritoriala si date de contact.

     Principalele directii de actiune:

  • imbunatatirea substantiala a colectarii veniturilor la bugetul general consolidat prin utilizarea modalitatilor de stingere a obligatiilor bugetare inclusiv a tuturor modalitatilor de executare silita, punandu-se un accent deosebit pe conformarea voluntara la plata a agentilor economici si a celorlalte categorii de contribuabili;
  • combaterea evaziunii fiscale prin intensificarea controlului la agentii economici, persoane juridice/persoane fizice, asupra modului de calcul, inregistrare si virare a obligatiilor fata de bugetul statului;
  • activitatea de administrare a contribuabililor, mijlocii si mici din judet;
  • metodologie si asistenta la contribuabilii persoane juridice si fizice prin care se urmareste imbunatatirea informarii si educarii contribuabililor pe linie de legislatie fiscala, imbunatatirea activitatii de administrare (declaratii, deconturi,etc.) a veniturilor statului
  • reprezinta interesele statului in fata instantelor de judecata in litigiile legate de activitatea pe care o desfasoara, participa potrivit actelor normative in vigoare sau a mandatului primit din partea Ministerului Finantelor Publice ca reprezentant a acestuia;
  • liber acces la informatiile de interes public conform reglementarilor legale;
  • implementeaza obligatoriu aplicatiile informatice proiectate de DGTI;
  • propuneri de imbunatatire/initiative legislative precum si informari la DGRFP CLUJ-NAPOCA asupra unor deficiente/nereguli, in vederea solutionarii acestora.

   


  Conform regulamentului de organizare si functionare, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj isi desfasoara activitatea in urmatoarea structura:

  • Activitatea de Colectare;
  • Activitatea de Colectare contribuabili mijlocii;
  • Activitatea de Inspectie fiscala;
  • Activitatea de Inspectie fiscala contribuabili mijlocii;
  • 7 Servicii Independente;
  • 3 Servicii fiscale municipale (Turda, Dej, Gherla)
  • 1 Serviciu fiscal oraseneasc (Huedin)
  [ARONDARE_TERITORIALA]
  Numarul total de personal al AJFP Clujconform statului de functii este de 491, din care 489 functionari publici si 2 personal contractual, structurat astfel:
  A.J.F.P. jud.ClujNumar posturi
  Aparat propriu 342
  Serviciul fiscal municipal Turda
  54
  Serviciul fiscal municipal Dej
  38
  Serviciul fiscal municipal Gherla
  33
  Serviciul fiscal orasenesc Huedin
  22
  TOTAL
  491

  CONDUCEREA ADMINISTRATIE JUDETENE A FINANTELOR PUBLICE CLUJ

   

  P-ta Avram Iancu nr.19

  tel. 0264596854 fax 0264596854

  mail: Admin.CJCJJUDX01.CJ@mfinante.ro

  site: www.finantecluj.ro

   

  [FINANTE_CLUJ_FRONT_PAGE]

  Sef administratie dl. NICOLAE CAMPAN

  • raspunde de organizarea,conducerea si controlul intregii activitati a administratiei judetene
  • coordoneaza structurilet:
   • colectare contribuabili mici;
   • colectare contribuabili mijlocii;
   • inspectie fiscala contribuabili mici;
   • inspectie fiscala contribuabili mijlocii;
   • servicii/compartimente independente;
   • servicii fiscale municipale si orasenesti;

   

  Program audiente
  Luni 14:00 - 16:00
    
   

  Sef administratie adjunct - colectare dl. EMIL SABOU

  • raspunde de organizarea,conducerea si controlul activitati de colectare
  • coordoneaza structurilet:
   • reg. contribuabili, decl. fiscale si bilanturi PJ;
   • reg. contribuabili si decl. fiscale PF;
   • evidenta platitori PJ si PF;
   • servicii pentru contribuabili;
   • cazier fiscal;
   • evitara dublei impuneri si acorduri fiscale internationale
   • monitorizare a colectarii veniturilor bugetare
   • valorificare bunuri ;

   


  Program audiente
  Marti 14:00 - 16:00
   
   
   

   

  CONDUCEREA ADMINISTRATIEI JUDETENE A FINANTELOR PUBLICE CLUJ

  Sef administratie adjunct - inspectie fiscala dl. IOAN POP

  • raspunde de organizarea,conducerea si controlul activitatii de inspectie fiscala
  • coordoneaza structurile:
   • inspectie fiscala persoane juridice;
   • inspectie fiscala persoane fizice;

   


  Program audiente
  Luni 14:00 - 16:00

  Sef administratie adjunct - inspectie fiscala contribuabili mijlocii d-na MARIANA MAN

  • raspunde de organizarea,conducerea si controlul intregi activitati de inspectie fiscala contribuabili mijlocii.
  • coordoneaza structurile:
   • programare si analiza;
   • inspectie fiscala contribuabili mijlocii;

   

  Program audiente
  Martii 14:00 - 16:00

  Sef administratie adjunct - colectare contribuabili mijlocii d-na MARIANA IONESCU

  • raspunde de organizarea,conducerea si controlul intregi activitati de colectare contribuabili mijlocii.
  • coordoneaza structurile:
   • Registru contribuabili, decl. fiscale si bilanturi;
   • evidenta pe platitor
   • executare silita
   • servicii pentru contribuabili;

   

  Program audiente
  Luni 14:00 - 16:00

  Unitati fiscale ale AJFP Cluj  [Cladire Turda]

  Serviciul fiscal municipal Turda

  P-ţa Romana nr. 15B, fax 0264/314941
  Tel. 0264/314941, 312036
  Email:Admin.TDCJAFMX01.CJ@mfinante.ro
  SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL TURDA
  Sef serviciu fiscal Mihaela TOLOLOI
  Program de audiente
  Luni 14:00 - 16:00

   

  Unitati fiscale ale AJFP Cluj

  [Cladire Dej]

  Serviciul Fiscal MunicipalDej

  Str. Mihai Eminescu nr. 2,
  Fax 0264/216230
  Tel. 0264/212591, 212194, 216230,
  216231
  Email:Admin.DJCJAFSX01.CJ@mfinante.ro
  SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL DEJ
  Sef serviciu fiscal Anamaria BOTE
  Program audiente:
  Luni 14:00 - 16:00

  [Cladire Gherla]

  Serviciul Fiscal Municipal Gherla

  Str. Armenească nr. 63,
  Fax. 0264/243037
  Tel. 0264/243591, 243037, 243117,
  243944
  Email:Admin.GHCJCFNX01@mfinante.ro
  SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL GHERLA
  Sef serviciu fiscal Gabriela POP
  Program audiente:
  Luni 14:00 -16:00
  .

   

  Unitati fiscale ale AJFP Cluj

  [Cladire Huedin]

  Serviciul Fiscal Orasenesc Huedin

  Str. Horea nr. 23, fax 0264/353032
  Tel. 0264/353062,353032
  Email:Admin.HDCJCFNX01.CJ@mfinante.ro
  SERVICIUL FISCAL ORASENESC HUEDIN
  Sef serviciu fiscal Lenuta TARAU
  Program de audiente
  Luni 14:00 - 16:00


  INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC
  sunt publicate din oficiu . La cerere, sunt asigurate de conducerea AJFP si Purtatorul de cuvant.


  PURTATORUL DE CUVANT AJFP CLUJ
  este dl. Gligor Gavris - e-mail Gligor.Gavris.CJ@mfinante.ro


  REGLEMENTARILE
  de baza privind liberul acces la informatiile de interes public sunt:

  • Declaratia Universala a Drepturilor Omului, art. 19.
  • Constitutia Romaniei, art. 31.
  • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
  • Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 544/2001.


  ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ
  asigura accesul la informatiile de interes public care privesc activitatile institutiei sau rezulta din activitatea acesteia, mai putin informatiile exceptate prin acte normative.

   

  LISTA DOCUMENTELOR AJFP CLUJ CARE SUNT INFORMATII DE INTERES PUBLIC SI SE COMUNICA DIN OFICIU

  1. Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Administratiei Judetene a Finantelor Publice Cluj (AJFP Cluj).Serv. Resurse Umane
  2. Structura organizatorica si atributiile departamentelorServ. Resurse Umane
  3. Programul de functionare a Comp. de Relatii cu PubliculServ. Resurse Umane
  4. Programul de audiente
  5. Numele si prenumele persoanelor din conducerea AJFP ClujServ. Resurse Umane
  6. Numele si prenumele functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor de interes publicComp. de Presa
  7. Coordonatele de contact ale AJFP Cluj, respectiv denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de InternetComp. de Presa
  8. Sursele financiare, bugetul si bilantul contabilServ. Contabilitate
  9. Planul anual de audit public intern si Raport anual privind auditul public internServ. de Audit Public Intern
  10. Lista cuprinzând documentele de interes publicComp. de Presa
  11. Modalitatile de contestare a deciziei AJFP Cluj sau a structurilor subordinate în situatia în care persoana se considera vatamata în privinta dreptului de acces la informatiile de interes publicComp. de Presa
  12. Jurisprudenta actelor de solutionare a contestatiilor în materie fiscalaServ. de Solutionare a Contestatiilor
  13. Lista angajatilor AJFP ClujSITE MFP
  14. Declaratiile de avere ale functionarilor publici din AJFP ClujSITE MFP
  15. Informatii referitoare la organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacanteServ. Resurse Umane si SITE AJFP Cluj
  18. Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului aflate in administrarea AJFP ClujServ. Contabilitate
  19. Informatii referitoare la achizitiile publice, licitatii etc. organizate de catre AJFP ClujServ. Contabilitate
  20. Anunturi privind licitatii organizate de AJFP ClujSITE AJFP Cluj
  21. Rapoartele de activitate privind inspectiile fiscale si controlul financiarSITE AJFP Cluj
  22. Lista contribuabililor mici si mijlocii care înregistreaza obligatii restante la bugetul general consolidat, în conditiile Legii nr.161/2003; cuantumul obligatiilor restante acumulate la finele fiecarei perioade mentionate de legeSITE MFP

  LISTA DOCUMENTELOR AJFP CLUJ CARE SUNT INFORMATII DE INTERES PUBLIC SI SE COMUNICA DIN OFICIU

  23. Decizii privind solutionarea contestatiilor carora li s-au atasat solutiile instantelor judecatorestiServ. de Solutionare Contestatiilor
  24. Anunturi acte administrative fiscaleSITE AJFP Cluj
  25. Lista conventiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte stateSITE MFP
  26. Calendarul fiscal anualSITE MFP si AJFP Cluj
  27. Nomenclatorul activitatilor independenteSITE AJFP Cluj
  28. Formularele-tip de declaratii fiscaleServ. Metodologie si Asistenta a Contribuabili, SITE MFP si AJFP Cluj
  29. Conturile IBAN ale Trezoreriei aferente conturilor de venituri si cheltuieli care se utilizeaza de catre persoanele fizice si juridice în anul curentSITE AJFP Cluj
  30. Carta drepturilor si obligatiilor contribuabililor pe timpul desfasurarii inspectiei fiscalePORTAL ANAF
  31. Codul etic al functionarului public din administratia fiscala care îsi desfasoara activitatea în domeniul asistentei contribuabililor, precum si alte reglementari de ordin fiscalPORTAL ANAF
  32. Codul etic al inspectorului de control fiscalPORTAL ANAF
  33. Alte informatii de interes public cf. Legii nr. 544/2001Comp. de Presa

  INFORMATII EXCEPTATE DE LA LIBERUL ACCES LA INFORMATIILE PUBLICE

  LEGEA nr 544 din 12 oct. 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

  EMITENT: PARLAMENTUL MONITORUL OFICIAL nr 663 din 23 octombrie 2001
  ART. 12
  • (1) Se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor, prevazut la art. 1, urmatoarele informatii:
   • a) informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice, daca fac parte din categoriile informatiilor clasificate, potrivit legii;
   • b) informatiile privind deliberarile autoritatilor, precum si cele care privesc interesele economice si politice ale României, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii;

  INFORMATII EXCEPTATE DE LA LIBERUL ACCES LA INFORMATIILE PUBLICE

  LEGEA nr 544 din 12 oct. 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
  EMITENT: PARLAMENTUL MONITORUL OFICIAL nr 663 din 23 octombrie 2001.

  ART. 12
  • (1) Se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor, prevazut la art. 1, urmatoarele informatii:
   • c) informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii;
   • d) informatiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
   • e) informatiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale ori se pun în pericol viata, integritatea corporala, sanatatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfasurare;
   • f) informatiile privind procedurile judiciare, daca publicitatea acestora aduce atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate în proces;
   • g) informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor.
  • (2) Raspunderea pentru aplicarea masurilor de protejare a informatiilor apartinând categoriilor prevazute la alin. (1) revine persoanelor si autoritatilor publice care detin astfel de informatii, precum si institutiilor publice abilitate prin lege sa asigure securitatea informatiilor.

  ART. 13
  Informatiile care favorizeaza sau ascund încalcarea legii de catre o autoritate sau o institutie publica nu pot fi incluse în categoria informatiilor clasificate si constituie informatii de interes public.
  ART. 14

  • (1) Informatiile cu privire la datele personale ale cetateanului pot deveni informatii de interes public numai în masura în care afecteaza capacitatea de exercitare a unei functii publice.
  • (2) Informatiile publice de interes personal nu pot fi transferate între autoritatile publice decât în temeiul unei obligatii legale ori cu acordul prealabil în scris al persoanei care are acces la acele informatii potrivit art. 2.

  ORDONANTA Nr. 92 din 24 decembrie 2003 republicat privind Codul de procedura fiscala

  TITLUL I - CAP. 1 - ART. 11
  Secretul fiscal
  • (1) Functionarii publici din cadrul organului fiscal, inclusiv persoanele care nu mai detin aceasta calitate, sunt obligati, în conditiile legii, sa pastreze secretul asupra informatiilor pe care le detin ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu.
  • (2) Informatiile referitoare la impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat pot fi transmise numai:
   • a) autoritatilor publice, în scopul îndeplinirii obligatiilor prevazute de lege;
   • b) autoritatilor fiscale ale altor tari, în conditii de reciprocitate în baza unor conventii;
   • c) autoritatilor judiciare competente, potrivit legii;
   • d) în alte cazuri prevazute de lege.
  • (3) Autoritatea care primeste informatii fiscale este obligata sa pastreze secretul asupra informatiilor primite.
  • (3^1) Este permisă transmiterea informaţiilor de natura celor prevăzute la alin. (1), inclusiv pentru perioada în care a avut calitatea de contribuabil:
   • a) contribuabilului insusi;
   • b) succesorilor acestuia.
  • (3^2) În scopul aplicării prevederilor alin. (2) lit. a), autorităţile publice pot încheia protocoale privind schimbul de informaţii.
  • (4) Este permisa transmiterea de informatii cu caracter fiscal în alte situatii decât cele prevazute la alin. (2), în conditiile în care se asigura ca din acestea nu reiese identitatea vreunei persoane fizice sau juridice.
  • (4^1) Abrogat.
  • (5) Nerespectarea obligatiei de pastrare a secretului fiscal atrage raspunderea potrivit legii.


  SANCTIUNI PENTRU NERESPECTAREA LIBERULUI ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC

  LEGEA nr. 544 din 12 oct. 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

  CAP. 3 Sanctiuni - ART. 21
  • (1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autoritati ori institutii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere si atrage raspunderea disciplinara a celui vinovat.
  • (2) Impotriva refuzului prevazut la alin. (1) se poate depune reclamatie la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta de catre persoana lezata.
  • (3) Daca dupa cercetarea administrativa reclamatia se dovedeste întemeiata, raspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei si va contine atât informatiile de interes public solicitate initial, cât si mentionarea sanctiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.
  • ART. 22
  • (1) In cazul în care o persoana se considera vatamata în drepturile sale, prevazute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la sectia de contencios administrativ a tribunalului în a carei raza teritoriala domiciliaza sau în a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirarii termenului prevazut la art. 7.
  • (2) Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publica sa furnizeze informatiile de interes public solicitate si sa plateasca daune morale si/sau patrimoniale.
  • (3) Hotarârea tribunalului este supusa recursului
  • (4) Decizia Curtii de apel este definitiva si irevocabila.
  • (5)Atât plângerea, cât si apelul se judeca în instanta în procedura de urgenta si sunt scutite de taxa de timbru.
  SEF ADMINISTRATIE,
  Nicolae CAMPAN
  COMP. COMUNICARE,
  Gligor GAVRIS


  INFORMATII DE INTERES PUBLIC REFERITOARE LA ACTIVITATEA ADMINISTRATIEI JUDETENE A FINANTELOR PUBLICE CLUJ

  [FINANTE_CLUJ_FRONT_PAGE]

  Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj este unitate teritoriala a Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Cluj-Napoca prin care se realizeaza in mod unitar, strategia si programul Guvernului in domeniul finantelor publice si se aplica politica fiscala a statului .

  Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj are in componenta activitati de colectare si inspectie fiscala la contribuabilii mici si mijlocii, compartimente independente precum si serviciile fiscale municipale si orasenesti .

   

  Conducerea Administratiei Judetene a Finantelor Publice Cluj este asigurata de un sef de administratie Impreuna cu 4 sefi de administratie adjuncti .

  Activitatea A.J.F.P Cluj vizeaza in mod prioritar realizarea veniturilor programate ( de catre conducerea ANAF) a fi realizate in vederea asigurarii ritmice a resurselor necesare pentru sustinerea cheltuielilor bugetare. Realizarea acestui obiectiv are in vedere in principal doua activitati: de inspectie fiscala si de colectare a veniturilor la bugetul general consolidat al statului.

   

  COORDONATELE DE CONTACT A ADMINISTRATIEI JUDETENE A FINANTELOR PUBLICE CLUJ

  Sediul: Romania, Cluj Napoca, P-ta Avram Iancu nr. 19.
  Numere de telefon: 0264596854; 0264592602; 0264592603; 0264592553; 0264595147;
  Fax: 0264596854;
  Site: www.finantecluj.ro  Organigramele administratiei fiscale si a unitatilor fiscale teritoriale sunt anexata la prezenta.


  Arondare teritoriala si date de contact.

     Principalele directii de actiune:

  • imbunatatirea substantiala a colectarii veniturilor la bugetul general consolidat prin utilizarea modalitatilor de stingere a obligatiilor bugetare inclusiv a tuturor modalitatilor de executare silita, punandu-se un accent deosebit pe conformarea voluntara la plata a agentilor economici si a celorlalte categorii de contribuabili;
  • combaterea evaziunii fiscale prin intensificarea controlului la agentii economici, persoane juridice/persoane fizice, asupra modului de calcul, inregistrare si virare a obligatiilor fata de bugetul statului;
  • activitatea de administrare a contribuabililor, mijlocii si mici din judet;
  • metodologie si asistenta la contribuabilii persoane juridice si fizice prin care se urmareste imbunatatirea informarii si educarii contribuabililor pe linie de legislatie fiscala, imbunatatirea activitatii de administrare (declaratii, deconturi,etc.) a veniturilor statului
  • reprezinta interesele statului in fata instantelor de judecata in litigiile legate de activitatea pe care o desfasoara, participa potrivit actelor normative in vigoare sau a mandatului primit din partea Ministerului Finantelor Publice ca reprezentant a acestuia;
  • liber acces la informatiile de interes public conform reglementarilor legale;
  • implementeaza obligatoriu aplicatiile informatice proiectate de DGTI;
  • propuneri de imbunatatire/initiative legislative precum si informari la DGRFP CLUJ-NAPOCA asupra unor deficiente/nereguli, in vederea solutionarii acestora.

   


  Conform regulamentului de organizare si functionare, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj isi desfasoara activitatea in urmatoarea structura:

  • Activitatea de Colectare;
  • Activitatea de Colectare contribuabili mijlocii;
  • Activitatea de Inspectie fiscala;
  • Activitatea de Inspectie fiscala contribuabili mijlocii;
  • 7 Servicii Independente;
  • 3 Servicii fiscale municipale (Turda, Dej, Gherla)
  • 1 Serviciu fiscal oraseneasc (Huedin)
  [ARONDARE_TERITORIALA]
  Numarul total de personal al AJFP Clujconform statului de functii este de 491, din care 489 functionari publici si 2 personal contractual, structurat astfel:
  A.J.F.P. jud.ClujNumar posturi
  Aparat propriu 342
  Serviciul fiscal municipal Turda
  54
  Serviciul fiscal municipal Dej
  38
  Serviciul fiscal municipal Gherla
  33
  Serviciul fiscal orasenesc Huedin
  22
  TOTAL
  491

  CONDUCEREA ADMINISTRATIE JUDETENE A FINANTELOR PUBLICE CLUJ

   

  P-ta Avram Iancu nr.19

  tel. 0264596854 fax 0264596854

  mail: Admin.CJCJJUDX01.CJ@mfinante.ro

  site: www.finantecluj.ro

   

  [FINANTE_CLUJ_FRONT_PAGE]

  Sef administratie dl. NICOLAE CAMPAN

  • raspunde de organizarea,conducerea si controlul intregii activitati a administratiei judetene
  • coordoneaza structurilet:
   • colectare contribuabili mici;
   • colectare contribuabili mijlocii;
   • inspectie fiscala contribuabili mici;
   • inspectie fiscala contribuabili mijlocii;
   • servicii/compartimente independente;
   • servicii fiscale municipale si orasenesti;

   

  Program audiente
  Luni 14:00 - 16:00
    
   

  Sef administratie adjunct - colectare dl. EMIL SABOU

  • raspunde de organizarea,conducerea si controlul activitati de colectare
  • coordoneaza structurilet:
   • reg. contribuabili, decl. fiscale si bilanturi PJ;
   • reg. contribuabili si decl. fiscale PF;
   • evidenta platitori PJ si PF;
   • servicii pentru contribuabili;
   • cazier fiscal;
   • evitara dublei impuneri si acorduri fiscale internationale
   • monitorizare a colectarii veniturilor bugetare
   • valorificare bunuri ;

   


  Program audiente
  Marti 14:00 - 16:00
   
   
   

   

  CONDUCEREA ADMINISTRATIEI JUDETENE A FINANTELOR PUBLICE CLUJ

  Sef administratie adjunct - inspectie fiscala dl. IOAN POP

  • raspunde de organizarea,conducerea si controlul activitatii de inspectie fiscala
  • coordoneaza structurile:
   • inspectie fiscala persoane juridice;
   • inspectie fiscala persoane fizice;

   


  Program audiente
  Luni 14:00 - 16:00

  Sef administratie adjunct - inspectie fiscala contribuabili mijlocii d-na MARIANA MAN

  • raspunde de organizarea,conducerea si controlul intregi activitati de inspectie fiscala contribuabili mijlocii.
  • coordoneaza structurile:
   • programare si analiza;
   • inspectie fiscala contribuabili mijlocii;

   

  Program audiente
  Martii 14:00 - 16:00

  Sef administratie adjunct - colectare contribuabili mijlocii d-na MARIANA IONESCU

  • raspunde de organizarea,conducerea si controlul intregi activitati de colectare contribuabili mijlocii.
  • coordoneaza structurile:
   • Registru contribuabili, decl. fiscale si bilanturi;
   • evidenta pe platitor
   • executare silita
   • servicii pentru contribuabili;

   

  Program audiente
  Luni 14:00 - 16:00

  Unitati fiscale ale AJFP Cluj  [Cladire Turda]

  Serviciul fiscal municipal Turda

  P-ţa Romana nr. 15B, fax 0264/314941
  Tel. 0264/314941, 312036
  Email:Admin.TDCJAFMX01.CJ@mfinante.ro
  SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL TURDA
  Sef serviciu fiscal Mihaela TOLOLOI
  Program de audiente
  Luni 14:00 - 16:00

   

  Unitati fiscale ale AJFP Cluj

  [Cladire Dej]

  Serviciul Fiscal MunicipalDej

  Str. Mihai Eminescu nr. 2,
  Fax 0264/216230
  Tel. 0264/212591, 212194, 216230,
  216231
  Email:Admin.DJCJAFSX01.CJ@mfinante.ro
  SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL DEJ
  Sef serviciu fiscal Anamaria BOTE
  Program audiente:
  Luni 14:00 - 16:00

  [Cladire Gherla]

  Serviciul Fiscal Municipal Gherla

  Str. Armenească nr. 63,
  Fax. 0264/243037
  Tel. 0264/243591, 243037, 243117,
  243944
  Email:Admin.GHCJCFNX01@mfinante.ro
  SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL GHERLA
  Sef serviciu fiscal Gabriela POP
  Program audiente:
  Luni 14:00 -16:00
  .

   

  Unitati fiscale ale AJFP Cluj

  [Cladire Huedin]

  Serviciul Fiscal Orasenesc Huedin

  Str. Horea nr. 23, fax 0264/353032
  Tel. 0264/353062,353032
  Email:Admin.HDCJCFNX01.CJ@mfinante.ro
  SERVICIUL FISCAL ORASENESC HUEDIN
  Sef serviciu fiscal Lenuta TARAU
  Program de audiente
  Luni 14:00 - 16:00


  INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC
  sunt publicate din oficiu . La cerere, sunt asigurate de conducerea AJFP si Purtatorul de cuvant.


  PURTATORUL DE CUVANT AJFP CLUJ
  este dl. Gligor Gavris - e-mail Gligor.Gavris.CJ@mfinante.ro


  REGLEMENTARILE
  de baza privind liberul acces la informatiile de interes public sunt:

  • Declaratia Universala a Drepturilor Omului, art. 19.
  • Constitutia Romaniei, art. 31.
  • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
  • Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 544/2001.


  ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ
  asigura accesul la informatiile de interes public care privesc activitatile institutiei sau rezulta din activitatea acesteia, mai putin informatiile exceptate prin acte normative.

   

  LISTA DOCUMENTELOR AJFP CLUJ CARE SUNT INFORMATII DE INTERES PUBLIC SI SE COMUNICA DIN OFICIU

  1. Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Administratiei Judetene a Finantelor Publice Cluj (AJFP Cluj).Serv. Resurse Umane
  2. Structura organizatorica si atributiile departamentelorServ. Resurse Umane
  3. Programul de functionare a Comp. de Relatii cu PubliculServ. Resurse Umane
  4. Programul de audiente
  5. Numele si prenumele persoanelor din conducerea AJFP ClujServ. Resurse Umane
  6. Numele si prenumele functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor de interes publicComp. de Presa
  7. Coordonatele de contact ale AJFP Cluj, respectiv denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de InternetComp. de Presa
  8. Sursele financiare, bugetul si bilantul contabilServ. Contabilitate
  9. Planul anual de audit public intern si Raport anual privind auditul public internServ. de Audit Public Intern
  10. Lista cuprinzând documentele de interes publicComp. de Presa
  11. Modalitatile de contestare a deciziei AJFP Cluj sau a structurilor subordinate în situatia în care persoana se considera vatamata în privinta dreptului de acces la informatiile de interes publicComp. de Presa
  12. Jurisprudenta actelor de solutionare a contestatiilor în materie fiscalaServ. de Solutionare a Contestatiilor
  13. Lista angajatilor AJFP ClujSITE MFP
  14. Declaratiile de avere ale functionarilor publici din AJFP ClujSITE MFP
  15. Informatii referitoare la organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacanteServ. Resurse Umane si SITE AJFP Cluj
  18. Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului aflate in administrarea AJFP ClujServ. Contabilitate
  19. Informatii referitoare la achizitiile publice, licitatii etc. organizate de catre AJFP ClujServ. Contabilitate
  20. Anunturi privind licitatii organizate de AJFP ClujSITE AJFP Cluj
  21. Rapoartele de activitate privind inspectiile fiscale si controlul financiarSITE AJFP Cluj
  22. Lista contribuabililor mici si mijlocii care înregistreaza obligatii restante la bugetul general consolidat, în conditiile Legii nr.161/2003; cuantumul obligatiilor restante acumulate la finele fiecarei perioade mentionate de legeSITE MFP

  LISTA DOCUMENTELOR AJFP CLUJ CARE SUNT INFORMATII DE INTERES PUBLIC SI SE COMUNICA DIN OFICIU

  23. Decizii privind solutionarea contestatiilor carora li s-au atasat solutiile instantelor judecatorestiServ. de Solutionare Contestatiilor
  24. Anunturi acte administrative fiscaleSITE AJFP Cluj
  25. Lista conventiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte stateSITE MFP
  26. Calendarul fiscal anualSITE MFP si AJFP Cluj
  27. Nomenclatorul activitatilor independenteSITE AJFP Cluj
  28. Formularele-tip de declaratii fiscaleServ. Metodologie si Asistenta a Contribuabili, SITE MFP si AJFP Cluj
  29. Conturile IBAN ale Trezoreriei aferente conturilor de venituri si cheltuieli care se utilizeaza de catre persoanele fizice si juridice în anul curentSITE AJFP Cluj
  30. Carta drepturilor si obligatiilor contribuabililor pe timpul desfasurarii inspectiei fiscalePORTAL ANAF
  31. Codul etic al functionarului public din administratia fiscala care îsi desfasoara activitatea în domeniul asistentei contribuabililor, precum si alte reglementari de ordin fiscalPORTAL ANAF
  32. Codul etic al inspectorului de control fiscalPORTAL ANAF
  33. Alte informatii de interes public cf. Legii nr. 544/2001Comp. de Presa

  INFORMATII EXCEPTATE DE LA LIBERUL ACCES LA INFORMATIILE PUBLICE

  LEGEA nr 544 din 12 oct. 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

  EMITENT: PARLAMENTUL MONITORUL OFICIAL nr 663 din 23 octombrie 2001
  ART. 12
  • (1) Se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor, prevazut la art. 1, urmatoarele informatii:
   • a) informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice, daca fac parte din categoriile informatiilor clasificate, potrivit legii;
   • b) informatiile privind deliberarile autoritatilor, precum si cele care privesc interesele economice si politice ale României, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii;

  INFORMATII EXCEPTATE DE LA LIBERUL ACCES LA INFORMATIILE PUBLICE

  LEGEA nr 544 din 12 oct. 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
  EMITENT: PARLAMENTUL MONITORUL OFICIAL nr 663 din 23 octombrie 2001.

  ART. 12
  • (1) Se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor, prevazut la art. 1, urmatoarele informatii:
   • c) informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii;
   • d) informatiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
   • e) informatiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale ori se pun în pericol viata, integritatea corporala, sanatatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfasurare;
   • f) informatiile privind procedurile judiciare, daca publicitatea acestora aduce atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate în proces;
   • g) informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor.
  • (2) Raspunderea pentru aplicarea masurilor de protejare a informatiilor apartinând categoriilor prevazute la alin. (1) revine persoanelor si autoritatilor publice care detin astfel de informatii, precum si institutiilor publice abilitate prin lege sa asigure securitatea informatiilor.

  ART. 13
  Informatiile care favorizeaza sau ascund încalcarea legii de catre o autoritate sau o institutie publica nu pot fi incluse în categoria informatiilor clasificate si constituie informatii de interes public.
  ART. 14

  • (1) Informatiile cu privire la datele personale ale cetateanului pot deveni informatii de interes public numai în masura în care afecteaza capacitatea de exercitare a unei functii publice.
  • (2) Informatiile publice de interes personal nu pot fi transferate între autoritatile publice decât în temeiul unei obligatii legale ori cu acordul prealabil în scris al persoanei care are acces la acele informatii potrivit art. 2.

  ORDONANTA Nr. 92 din 24 decembrie 2003 republicat privind Codul de procedura fiscala

  TITLUL I - CAP. 1 - ART. 11
  Secretul fiscal
  • (1) Functionarii publici din cadrul organului fiscal, inclusiv persoanele care nu mai detin aceasta calitate, sunt obligati, în conditiile legii, sa pastreze secretul asupra informatiilor pe care le detin ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu.
  • (2) Informatiile referitoare la impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat pot fi transmise numai:
   • a) autoritatilor publice, în scopul îndeplinirii obligatiilor prevazute de lege;
   • b) autoritatilor fiscale ale altor tari, în conditii de reciprocitate în baza unor conventii;
   • c) autoritatilor judiciare competente, potrivit legii;
   • d) în alte cazuri prevazute de lege.
  • (3) Autoritatea care primeste informatii fiscale este obligata sa pastreze secretul asupra informatiilor primite.
  • (3^1) Este permisă transmiterea informaţiilor de natura celor prevăzute la alin. (1), inclusiv pentru perioada în care a avut calitatea de contribuabil:
   • a) contribuabilului insusi;
   • b) succesorilor acestuia.
  • (3^2) În scopul aplicării prevederilor alin. (2) lit. a), autorităţile publice pot încheia protocoale privind schimbul de informaţii.
  • (4) Este permisa transmiterea de informatii cu caracter fiscal în alte situatii decât cele prevazute la alin. (2), în conditiile în care se asigura ca din acestea nu reiese identitatea vreunei persoane fizice sau juridice.
  • (4^1) Abrogat.
  • (5) Nerespectarea obligatiei de pastrare a secretului fiscal atrage raspunderea potrivit legii.


  SANCTIUNI PENTRU NERESPECTAREA LIBERULUI ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC

  LEGEA nr. 544 din 12 oct. 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

  CAP. 3 Sanctiuni - ART. 21
  • (1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autoritati ori institutii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere si atrage raspunderea disciplinara a celui vinovat.
  • (2) Impotriva refuzului prevazut la alin. (1) se poate depune reclamatie la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta de catre persoana lezata.
  • (3) Daca dupa cercetarea administrativa reclamatia se dovedeste întemeiata, raspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei si va contine atât informatiile de interes public solicitate initial, cât si mentionarea sanctiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.
  • ART. 22
  • (1) In cazul în care o persoana se considera vatamata în drepturile sale, prevazute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la sectia de contencios administrativ a tribunalului în a carei raza teritoriala domiciliaza sau în a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirarii termenului prevazut la art. 7.
  • (2) Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publica sa furnizeze informatiile de interes public solicitate si sa plateasca daune morale si/sau patrimoniale.
  • (3) Hotarârea tribunalului este supusa recursului
  • (4) Decizia Curtii de apel este definitiva si irevocabila.
  • (5)Atât plângerea, cât si apelul se judeca în instanta în procedura de urgenta si sunt scutite de taxa de timbru.
  SEF ADMINISTRATIE,
  Nicolae CAMPAN
  COMP. COMUNICARE,
  Gligor GAVRIS


  INFORMATII DE INTERES PUBLIC REFERITOARE LA ACTIVITATEA ADMINISTRATIEI JUDETENE A FINANTELOR PUBLICE CLUJ

  [FINANTE_CLUJ_FRONT_PAGE]

  Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj este unitate teritoriala a Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Cluj-Napoca prin care se realizeaza in mod unitar, strategia si programul Guvernului in domeniul finantelor publice si se aplica politica fiscala a statului .

  Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj are in componenta activitati de colectare si inspectie fiscala la contribuabilii mici si mijlocii, compartimente independente precum si serviciile fiscale municipale si orasenesti .

   

  Conducerea Administratiei Judetene a Finantelor Publice Cluj este asigurata de un sef de administratie Impreuna cu 4 sefi de administratie adjuncti .

  Activitatea A.J.F.P Cluj vizeaza in mod prioritar realizarea veniturilor programate ( de catre conducerea ANAF) a fi realizate in vederea asigurarii ritmice a resurselor necesare pentru sustinerea cheltuielilor bugetare. Realizarea acestui obiectiv are in vedere in principal doua activitati: de inspectie fiscala si de colectare a veniturilor la bugetul general consolidat al statului.

   

  COORDONATELE DE CONTACT A ADMINISTRATIEI JUDETENE A FINANTELOR PUBLICE CLUJ

  Sediul: Romania, Cluj Napoca, P-ta Avram Iancu nr. 19.
  Numere de telefon: 0264596854; 0264592602; 0264592603; 0264592553; 0264595147;
  Fax: 0264596854;
  Site: www.finantecluj.ro  Organigramele administratiei fiscale si a unitatilor fiscale teritoriale sunt anexata la prezenta.


  Arondare teritoriala si date de contact.

     Principalele directii de actiune:

  • imbunatatirea substantiala a colectarii veniturilor la bugetul general consolidat prin utilizarea modalitatilor de stingere a obligatiilor bugetare inclusiv a tuturor modalitatilor de executare silita, punandu-se un accent deosebit pe conformarea voluntara la plata a agentilor economici si a celorlalte categorii de contribuabili;
  • combaterea evaziunii fiscale prin intensificarea controlului la agentii economici, persoane juridice/persoane fizice, asupra modului de calcul, inregistrare si virare a obligatiilor fata de bugetul statului;
  • activitatea de administrare a contribuabililor, mijlocii si mici din judet;
  • metodologie si asistenta la contribuabilii persoane juridice si fizice prin care se urmareste imbunatatirea informarii si educarii contribuabililor pe linie de legislatie fiscala, imbunatatirea activitatii de administrare (declaratii, deconturi,etc.) a veniturilor statului
  • reprezinta interesele statului in fata instantelor de judecata in litigiile legate de activitatea pe care o desfasoara, participa potrivit actelor normative in vigoare sau a mandatului primit din partea Ministerului Finantelor Publice ca reprezentant a acestuia;
  • liber acces la informatiile de interes public conform reglementarilor legale;
  • implementeaza obligatoriu aplicatiile informatice proiectate de DGTI;
  • propuneri de imbunatatire/initiative legislative precum si informari la DGRFP CLUJ-NAPOCA asupra unor deficiente/nereguli, in vederea solutionarii acestora.

   


  Conform regulamentului de organizare si functionare, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj isi desfasoara activitatea in urmatoarea structura:

  • Activitatea de Colectare;
  • Activitatea de Colectare contribuabili mijlocii;
  • Activitatea de Inspectie fiscala;
  • Activitatea de Inspectie fiscala contribuabili mijlocii;
  • 7 Servicii Independente;
  • 3 Servicii fiscale municipale (Turda, Dej, Gherla)
  • 1 Serviciu fiscal oraseneasc (Huedin)
  [ARONDARE_TERITORIALA]
  Numarul total de personal al AJFP Clujconform statului de functii este de 491, din care 489 functionari publici si 2 personal contractual, structurat astfel:
  A.J.F.P. jud.ClujNumar posturi
  Aparat propriu 342
  Serviciul fiscal municipal Turda
  54
  Serviciul fiscal municipal Dej
  38
  Serviciul fiscal municipal Gherla
  33
  Serviciul fiscal orasenesc Huedin
  22
  TOTAL
  491

  CONDUCEREA ADMINISTRATIE JUDETENE A FINANTELOR PUBLICE CLUJ

   

  P-ta Avram Iancu nr.19

  tel. 0264596854 fax 0264596854

  mail: Admin.CJCJJUDX01.CJ@mfinante.ro

  site: www.finantecluj.ro

   

  [FINANTE_CLUJ_FRONT_PAGE]

  Sef administratie dl. NICOLAE CAMPAN

  • raspunde de organizarea,conducerea si controlul intregii activitati a administratiei judetene
  • coordoneaza structurilet:
   • colectare contribuabili mici;
   • colectare contribuabili mijlocii;
   • inspectie fiscala contribuabili mici;
   • inspectie fiscala contribuabili mijlocii;
   • servicii/compartimente independente;
   • servicii fiscale municipale si orasenesti;

   

  Program audiente
  Luni 14:00 - 16:00
    
   

  Sef administratie adjunct - colectare dl. EMIL SABOU

  • raspunde de organizarea,conducerea si controlul activitati de colectare
  • coordoneaza structurilet:
   • reg. contribuabili, decl. fiscale si bilanturi PJ;
   • reg. contribuabili si decl. fiscale PF;
   • evidenta platitori PJ si PF;
   • servicii pentru contribuabili;
   • cazier fiscal;
   • evitara dublei impuneri si acorduri fiscale internationale
   • monitorizare a colectarii veniturilor bugetare
   • valorificare bunuri ;

   


  Program audiente
  Marti 14:00 - 16:00
   
   
   

   

  CONDUCEREA ADMINISTRATIEI JUDETENE A FINANTELOR PUBLICE CLUJ

  Sef administratie adjunct - inspectie fiscala dl. IOAN POP

  • raspunde de organizarea,conducerea si controlul activitatii de inspectie fiscala
  • coordoneaza structurile:
   • inspectie fiscala persoane juridice;
   • inspectie fiscala persoane fizice;

   


  Program audiente
  Luni 14:00 - 16:00

  Sef administratie adjunct - inspectie fiscala contribuabili mijlocii d-na MARIANA MAN

  • raspunde de organizarea,conducerea si controlul intregi activitati de inspectie fiscala contribuabili mijlocii.
  • coordoneaza structurile:
   • programare si analiza;
   • inspectie fiscala contribuabili mijlocii;

   

  Program audiente
  Martii 14:00 - 16:00

  Sef administratie adjunct - colectare contribuabili mijlocii d-na MARIANA IONESCU

  • raspunde de organizarea,conducerea si controlul intregi activitati de colectare contribuabili mijlocii.
  • coordoneaza structurile:
   • Registru contribuabili, decl. fiscale si bilanturi;
   • evidenta pe platitor
   • executare silita
   • servicii pentru contribuabili;

   

  Program audiente
  Luni 14:00 - 16:00

  Unitati fiscale ale AJFP Cluj  [Cladire Turda]

  Serviciul fiscal municipal Turda

  P-ţa Romana nr. 15B, fax 0264/314941
  Tel. 0264/314941, 312036
  Email:Admin.TDCJAFMX01.CJ@mfinante.ro
  SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL TURDA
  Sef serviciu fiscal Mihaela TOLOLOI
  Program de audiente
  Luni 14:00 - 16:00

   

  Unitati fiscale ale AJFP Cluj

  [Cladire Dej]

  Serviciul Fiscal MunicipalDej

  Str. Mihai Eminescu nr. 2,
  Fax 0264/216230
  Tel. 0264/212591, 212194, 216230,
  216231
  Email:Admin.DJCJAFSX01.CJ@mfinante.ro
  SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL DEJ
  Sef serviciu fiscal Anamaria BOTE
  Program audiente:
  Luni 14:00 - 16:00

  [Cladire Gherla]

  Serviciul Fiscal Municipal Gherla

  Str. Armenească nr. 63,
  Fax. 0264/243037
  Tel. 0264/243591, 243037, 243117,
  243944
  Email:Admin.GHCJCFNX01@mfinante.ro
  SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL GHERLA
  Sef serviciu fiscal Gabriela POP
  Program audiente:
  Luni 14:00 -16:00
  .

   

  Unitati fiscale ale AJFP Cluj

  [Cladire Huedin]

  Serviciul Fiscal Orasenesc Huedin

  Str. Horea nr. 23, fax 0264/353032
  Tel. 0264/353062,353032
  Email:Admin.HDCJCFNX01.CJ@mfinante.ro
  SERVICIUL FISCAL ORASENESC HUEDIN
  Sef serviciu fiscal Lenuta TARAU
  Program de audiente
  Luni 14:00 - 16:00


  INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC
  sunt publicate din oficiu . La cerere, sunt asigurate de conducerea AJFP si Purtatorul de cuvant.


  PURTATORUL DE CUVANT AJFP CLUJ
  este dl. Gligor Gavris - e-mail Gligor.Gavris.CJ@mfinante.ro


  REGLEMENTARILE
  de baza privind liberul acces la informatiile de interes public sunt:

  • Declaratia Universala a Drepturilor Omului, art. 19.
  • Constitutia Romaniei, art. 31.
  • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
  • Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 544/2001.


  ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ
  asigura accesul la informatiile de interes public care privesc activitatile institutiei sau rezulta din activitatea acesteia, mai putin informatiile exceptate prin acte normative.

   

  LISTA DOCUMENTELOR AJFP CLUJ CARE SUNT INFORMATII DE INTERES PUBLIC SI SE COMUNICA DIN OFICIU

  1. Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Administratiei Judetene a Finantelor Publice Cluj (AJFP Cluj).Serv. Resurse Umane
  2. Structura organizatorica si atributiile departamentelorServ. Resurse Umane
  3. Programul de functionare a Comp. de Relatii cu PubliculServ. Resurse Umane
  4. Programul de audiente
  5. Numele si prenumele persoanelor din conducerea AJFP ClujServ. Resurse Umane
  6. Numele si prenumele functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor de interes publicComp. de Presa
  7. Coordonatele de contact ale AJFP Cluj, respectiv denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de InternetComp. de Presa
  8. Sursele financiare, bugetul si bilantul contabilServ. Contabilitate
  9. Planul anual de audit public intern si Raport anual privind auditul public internServ. de Audit Public Intern
  10. Lista cuprinzând documentele de interes publicComp. de Presa
  11. Modalitatile de contestare a deciziei AJFP Cluj sau a structurilor subordinate în situatia în care persoana se considera vatamata în privinta dreptului de acces la informatiile de interes publicComp. de Presa
  12. Jurisprudenta actelor de solutionare a contestatiilor în materie fiscalaServ. de Solutionare a Contestatiilor
  13. Lista angajatilor AJFP ClujSITE MFP
  14. Declaratiile de avere ale functionarilor publici din AJFP ClujSITE MFP
  15. Informatii referitoare la organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacanteServ. Resurse Umane si SITE AJFP Cluj
  18. Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului aflate in administrarea AJFP ClujServ. Contabilitate
  19. Informatii referitoare la achizitiile publice, licitatii etc. organizate de catre AJFP ClujServ. Contabilitate
  20. Anunturi privind licitatii organizate de AJFP ClujSITE AJFP Cluj
  21. Rapoartele de activitate privind inspectiile fiscale si controlul financiarSITE AJFP Cluj
  22. Lista contribuabililor mici si mijlocii care înregistreaza obligatii restante la bugetul general consolidat, în conditiile Legii nr.161/2003; cuantumul obligatiilor restante acumulate la finele fiecarei perioade mentionate de legeSITE MFP

  LISTA DOCUMENTELOR AJFP CLUJ CARE SUNT INFORMATII DE INTERES PUBLIC SI SE COMUNICA DIN OFICIU

  23. Decizii privind solutionarea contestatiilor carora li s-au atasat solutiile instantelor judecatorestiServ. de Solutionare Contestatiilor
  24. Anunturi acte administrative fiscaleSITE AJFP Cluj
  25. Lista conventiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte stateSITE MFP
  26. Calendarul fiscal anualSITE MFP si AJFP Cluj
  27. Nomenclatorul activitatilor independenteSITE AJFP Cluj
  28. Formularele-tip de declaratii fiscaleServ. Metodologie si Asistenta a Contribuabili, SITE MFP si AJFP Cluj
  29. Conturile IBAN ale Trezoreriei aferente conturilor de venituri si cheltuieli care se utilizeaza de catre persoanele fizice si juridice în anul curentSITE AJFP Cluj
  30. Carta drepturilor si obligatiilor contribuabililor pe timpul desfasurarii inspectiei fiscalePORTAL ANAF
  31. Codul etic al functionarului public din administratia fiscala care îsi desfasoara activitatea în domeniul asistentei contribuabililor, precum si alte reglementari de ordin fiscalPORTAL ANAF
  32. Codul etic al inspectorului de control fiscalPORTAL ANAF
  33. Alte informatii de interes public cf. Legii nr. 544/2001Comp. de Presa

  INFORMATII EXCEPTATE DE LA LIBERUL ACCES LA INFORMATIILE PUBLICE

  LEGEA nr 544 din 12 oct. 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

  EMITENT: PARLAMENTUL MONITORUL OFICIAL nr 663 din 23 octombrie 2001
  ART. 12
  • (1) Se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor, prevazut la art. 1, urmatoarele informatii:
   • a) informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice, daca fac parte din categoriile informatiilor clasificate, potrivit legii;
   • b) informatiile privind deliberarile autoritatilor, precum si cele care privesc interesele economice si politice ale României, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii;

  INFORMATII EXCEPTATE DE LA LIBERUL ACCES LA INFORMATIILE PUBLICE

  LEGEA nr 544 din 12 oct. 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
  EMITENT: PARLAMENTUL MONITORUL OFICIAL nr 663 din 23 octombrie 2001.

  ART. 12
  • (1) Se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor, prevazut la art. 1, urmatoarele informatii:
   • c) informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii;
   • d) informatiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
   • e) informatiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale ori se pun în pericol viata, integritatea corporala, sanatatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfasurare;
   • f) informatiile privind procedurile judiciare, daca publicitatea acestora aduce atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate în proces;
   • g) informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor.
  • (2) Raspunderea pentru aplicarea masurilor de protejare a informatiilor apartinând categoriilor prevazute la alin. (1) revine persoanelor si autoritatilor publice care detin astfel de informatii, precum si institutiilor publice abilitate prin lege sa asigure securitatea informatiilor.

  ART. 13
  Informatiile care favorizeaza sau ascund încalcarea legii de catre o autoritate sau o institutie publica nu pot fi incluse în categoria informatiilor clasificate si constituie informatii de interes public.
  ART. 14

  • (1) Informatiile cu privire la datele personale ale cetateanului pot deveni informatii de interes public numai în masura în care afecteaza capacitatea de exercitare a unei functii publice.
  • (2) Informatiile publice de interes personal nu pot fi transferate între autoritatile publice decât în temeiul unei obligatii legale ori cu acordul prealabil în scris al persoanei care are acces la acele informatii potrivit art. 2.

  ORDONANTA Nr. 92 din 24 decembrie 2003 republicat privind Codul de procedura fiscala

  TITLUL I - CAP. 1 - ART. 11
  Secretul fiscal
  • (1) Functionarii publici din cadrul organului fiscal, inclusiv persoanele care nu mai detin aceasta calitate, sunt obligati, în conditiile legii, sa pastreze secretul asupra informatiilor pe care le detin ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu.
  • (2) Informatiile referitoare la impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat pot fi transmise numai:
   • a) autoritatilor publice, în scopul îndeplinirii obligatiilor prevazute de lege;
   • b) autoritatilor fiscale ale altor tari, în conditii de reciprocitate în baza unor conventii;
   • c) autoritatilor judiciare competente, potrivit legii;
   • d) în alte cazuri prevazute de lege.
  • (3) Autoritatea care primeste informatii fiscale este obligata sa pastreze secretul asupra informatiilor primite.
  • (3^1) Este permisă transmiterea informaţiilor de natura celor prevăzute la alin. (1), inclusiv pentru perioada în care a avut calitatea de contribuabil:
   • a) contribuabilului insusi;
   • b) succesorilor acestuia.
  • (3^2) În scopul aplicării prevederilor alin. (2) lit. a), autorităţile publice pot încheia protocoale privind schimbul de informaţii.
  • (4) Este permisa transmiterea de informatii cu caracter fiscal în alte situatii decât cele prevazute la alin. (2), în conditiile în care se asigura ca din acestea nu reiese identitatea vreunei persoane fizice sau juridice.
  • (4^1) Abrogat.
  • (5) Nerespectarea obligatiei de pastrare a secretului fiscal atrage raspunderea potrivit legii.


  SANCTIUNI PENTRU NERESPECTAREA LIBERULUI ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC

  LEGEA nr. 544 din 12 oct. 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

  CAP. 3 Sanctiuni - ART. 21
  • (1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autoritati ori institutii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere si atrage raspunderea disciplinara a celui vinovat.
  • (2) Impotriva refuzului prevazut la alin. (1) se poate depune reclamatie la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta de catre persoana lezata.
  • (3) Daca dupa cercetarea administrativa reclamatia se dovedeste întemeiata, raspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei si va contine atât informatiile de interes public solicitate initial, cât si mentionarea sanctiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.
  • ART. 22
  • (1) In cazul în care o persoana se considera vatamata în drepturile sale, prevazute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la sectia de contencios administrativ a tribunalului în a carei raza teritoriala domiciliaza sau în a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirarii termenului prevazut la art. 7.
  • (2) Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publica sa furnizeze informatiile de interes public solicitate si sa plateasca daune morale si/sau patrimoniale.
  • (3) Hotarârea tribunalului este supusa recursului
  • (4) Decizia Curtii de apel este definitiva si irevocabila.
  • (5)Atât plângerea, cât si apelul se judeca în instanta în procedura de urgenta si sunt scutite de taxa de timbru.
  SEF ADMINISTRATIE,
  Nicolae CAMPAN
  COMP. COMUNICARE,
  Gligor GAVRIS


  INFORMATII DE INTERES PUBLIC REFERITOARE LA ACTIVITATEA ADMINISTRATIEI JUDETENE A FINANTELOR PUBLICE CLUJ

  [FINANTE_CLUJ_FRONT_PAGE]

  Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj este unitate teritoriala a Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Cluj-Napoca prin care se realizeaza in mod unitar, strategia si programul Guvernului in domeniul finantelor publice si se aplica politica fiscala a statului .

  Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj are in componenta activitati de colectare si inspectie fiscala la contribuabilii mici si mijlocii, compartimente independente precum si serviciile fiscale municipale si orasenesti .

   

  Conducerea Administratiei Judetene a Finantelor Publice Cluj este asigurata de un sef de administratie Impreuna cu 4 sefi de administratie adjuncti .

  Activitatea A.J.F.P Cluj vizeaza in mod prioritar realizarea veniturilor programate ( de catre conducerea ANAF) a fi realizate in vederea asigurarii ritmice a resurselor necesare pentru sustinerea cheltuielilor bugetare. Realizarea acestui obiectiv are in vedere in principal doua activitati: de inspectie fiscala si de colectare a veniturilor la bugetul general consolidat al statului.

   

  COORDONATELE DE CONTACT A ADMINISTRATIEI JUDETENE A FINANTELOR PUBLICE CLUJ

  Sediul: Romania, Cluj Napoca, P-ta Avram Iancu nr. 19.
  Numere de telefon: 0264596854; 0264592602; 0264592603; 0264592553; 0264595147;
  Fax: 0264596854;
  Site: www.finantecluj.ro  Organigramele administratiei fiscale si a unitatilor fiscale teritoriale sunt anexata la prezenta.


  Arondare teritoriala si date de contact.

     Principalele directii de actiune:

  • imbunatatirea substantiala a colectarii veniturilor la bugetul general consolidat prin utilizarea modalitatilor de stingere a obligatiilor bugetare inclusiv a tuturor modalitatilor de executare silita, punandu-se un accent deosebit pe conformarea voluntara la plata a agentilor economici si a celorlalte categorii de contribuabili;
  • combaterea evaziunii fiscale prin intensificarea controlului la agentii economici, persoane juridice/persoane fizice, asupra modului de calcul, inregistrare si virare a obligatiilor fata de bugetul statului;
  • activitatea de administrare a contribuabililor, mijlocii si mici din judet;
  • metodologie si asistenta la contribuabilii persoane juridice si fizice prin care se urmareste imbunatatirea informarii si educarii contribuabililor pe linie de legislatie fiscala, imbunatatirea activitatii de administrare (declaratii, deconturi,etc.) a veniturilor statului
  • reprezinta interesele statului in fata instantelor de judecata in litigiile legate de activitatea pe care o desfasoara, participa potrivit actelor normative in vigoare sau a mandatului primit din partea Ministerului Finantelor Publice ca reprezentant a acestuia;
  • liber acces la informatiile de interes public conform reglementarilor legale;
  • implementeaza obligatoriu aplicatiile informatice proiectate de DGTI;
  • propuneri de imbunatatire/initiative legislative precum si informari la DGRFP CLUJ-NAPOCA asupra unor deficiente/nereguli, in vederea solutionarii acestora.

   


  Conform regulamentului de organizare si functionare, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj isi desfasoara activitatea in urmatoarea structura:

  • Activitatea de Colectare;
  • Activitatea de Colectare contribuabili mijlocii;
  • Activitatea de Inspectie fiscala;
  • Activitatea de Inspectie fiscala contribuabili mijlocii;
  • 7 Servicii Independente;
  • 3 Servicii fiscale municipale (Turda, Dej, Gherla)
  • 1 Serviciu fiscal oraseneasc (Huedin)
  [ARONDARE_TERITORIALA]
  Numarul total de personal al AJFP Clujconform statului de functii este de 491, din care 489 functionari publici si 2 personal contractual, structurat astfel:
  A.J.F.P. jud.ClujNumar posturi
  Aparat propriu 342
  Serviciul fiscal municipal Turda
  54
  Serviciul fiscal municipal Dej
  38
  Serviciul fiscal municipal Gherla
  33
  Serviciul fiscal orasenesc Huedin
  22
  TOTAL
  491

  CONDUCEREA ADMINISTRATIE JUDETENE A FINANTELOR PUBLICE CLUJ

   

  P-ta Avram Iancu nr.19

  tel. 0264596854 fax 0264596854

  mail: Admin.CJCJJUDX01.CJ@mfinante.ro

  site: www.finantecluj.ro

   

  [FINANTE_CLUJ_FRONT_PAGE]

  Sef administratie dl. NICOLAE CAMPAN

  • raspunde de organizarea,conducerea si controlul intregii activitati a administratiei judetene
  • coordoneaza structurilet:
   • colectare contribuabili mici;
   • colectare contribuabili mijlocii;
   • inspectie fiscala contribuabili mici;
   • inspectie fiscala contribuabili mijlocii;
   • servicii/compartimente independente;
   • servicii fiscale municipale si orasenesti;

   

  Program audiente
  Luni 14:00 - 16:00
    
   

  Sef administratie adjunct - colectare dl. EMIL SABOU

  • raspunde de organizarea,conducerea si controlul activitati de colectare
  • coordoneaza structurilet:
   • reg. contribuabili, decl. fiscale si bilanturi PJ;
   • reg. contribuabili si decl. fiscale PF;
   • evidenta platitori PJ si PF;
   • servicii pentru contribuabili;
   • cazier fiscal;
   • evitara dublei impuneri si acorduri fiscale internationale
   • monitorizare a colectarii veniturilor bugetare
   • valorificare bunuri ;

   


  Program audiente
  Marti 14:00 - 16:00
   
   
   

   

  CONDUCEREA ADMINISTRATIEI JUDETENE A FINANTELOR PUBLICE CLUJ

  Sef administratie adjunct - inspectie fiscala dl. IOAN POP

  • raspunde de organizarea,conducerea si controlul activitatii de inspectie fiscala
  • coordoneaza structurile:
   • inspectie fiscala persoane juridice;
   • inspectie fiscala persoane fizice;

   


  Program audiente
  Luni 14:00 - 16:00

  Sef administratie adjunct - inspectie fiscala contribuabili mijlocii d-na MARIANA MAN

  • raspunde de organizarea,conducerea si controlul intregi activitati de inspectie fiscala contribuabili mijlocii.
  • coordoneaza structurile:
   • programare si analiza;
   • inspectie fiscala contribuabili mijlocii;

   

  Program audiente
  Martii 14:00 - 16:00

  Sef administratie adjunct - colectare contribuabili mijlocii d-na MARIANA IONESCU

  • raspunde de organizarea,conducerea si controlul intregi activitati de colectare contribuabili mijlocii.
  • coordoneaza structurile:
   • Registru contribuabili, decl. fiscale si bilanturi;
   • evidenta pe platitor
   • executare silita
   • servicii pentru contribuabili;

   

  Program audiente
  Luni 14:00 - 16:00

  Unitati fiscale ale AJFP Cluj  [Cladire Turda]

  Serviciul fiscal municipal Turda

  P-ţa Romana nr. 15B, fax 0264/314941
  Tel. 0264/314941, 312036
  Email:Admin.TDCJAFMX01.CJ@mfinante.ro
  SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL TURDA
  Sef serviciu fiscal Mihaela TOLOLOI
  Program de audiente
  Luni 14:00 - 16:00

   

  Unitati fiscale ale AJFP Cluj

  [Cladire Dej]

  Serviciul Fiscal MunicipalDej

  Str. Mihai Eminescu nr. 2,
  Fax 0264/216230
  Tel. 0264/212591, 212194, 216230,
  216231
  Email:Admin.DJCJAFSX01.CJ@mfinante.ro
  SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL DEJ
  Sef serviciu fiscal Anamaria BOTE
  Program audiente:
  Luni 14:00 - 16:00

  [Cladire Gherla]

  Serviciul Fiscal Municipal Gherla

  Str. Armenească nr. 63,
  Fax. 0264/243037
  Tel. 0264/243591, 243037, 243117,
  243944
  Email:Admin.GHCJCFNX01@mfinante.ro
  SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL GHERLA
  Sef serviciu fiscal Gabriela POP
  Program audiente:
  Luni 14:00 -16:00
  .

   

  Unitati fiscale ale AJFP Cluj

  [Cladire Huedin]

  Serviciul Fiscal Orasenesc Huedin

  Str. Horea nr. 23, fax 0264/353032
  Tel. 0264/353062,353032
  Email:Admin.HDCJCFNX01.CJ@mfinante.ro
  SERVICIUL FISCAL ORASENESC HUEDIN
  Sef serviciu fiscal Lenuta TARAU
  Program de audiente
  Luni 14:00 - 16:00


  INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC
  sunt publicate din oficiu . La cerere, sunt asigurate de conducerea AJFP si Purtatorul de cuvant.


  PURTATORUL DE CUVANT AJFP CLUJ
  este dl. Gligor Gavris - e-mail Gligor.Gavris.CJ@mfinante.ro


  REGLEMENTARILE
  de baza privind liberul acces la informatiile de interes public sunt:

  • Declaratia Universala a Drepturilor Omului, art. 19.
  • Constitutia Romaniei, art. 31.
  • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
  • Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 544/2001.


  ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ
  asigura accesul la informatiile de interes public care privesc activitatile institutiei sau rezulta din activitatea acesteia, mai putin informatiile exceptate prin acte normative.

   

  LISTA DOCUMENTELOR AJFP CLUJ CARE SUNT INFORMATII DE INTERES PUBLIC SI SE COMUNICA DIN OFICIU

  1. Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Administratiei Judetene a Finantelor Publice Cluj (AJFP Cluj).Serv. Resurse Umane
  2. Structura organizatorica si atributiile departamentelorServ. Resurse Umane
  3. Programul de functionare a Comp. de Relatii cu PubliculServ. Resurse Umane
  4. Programul de audiente
  5. Numele si prenumele persoanelor din conducerea AJFP ClujServ. Resurse Umane
  6. Numele si prenumele functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor de interes publicComp. de Presa
  7. Coordonatele de contact ale AJFP Cluj, respectiv denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de InternetComp. de Presa
  8. Sursele financiare, bugetul si bilantul contabilServ. Contabilitate
  9. Planul anual de audit public intern si Raport anual privind auditul public internServ. de Audit Public Intern
  10. Lista cuprinzând documentele de interes publicComp. de Presa
  11. Modalitatile de contestare a deciziei AJFP Cluj sau a structurilor subordinate în situatia în care persoana se considera vatamata în privinta dreptului de acces la informatiile de interes publicComp. de Presa
  12. Jurisprudenta actelor de solutionare a contestatiilor în materie fiscalaServ. de Solutionare a Contestatiilor
  13. Lista angajatilor AJFP ClujSITE MFP
  14. Declaratiile de avere ale functionarilor publici din AJFP ClujSITE MFP
  15. Informatii referitoare la organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacanteServ. Resurse Umane si SITE AJFP Cluj
  18. Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului aflate in administrarea AJFP ClujServ. Contabilitate
  19. Informatii referitoare la achizitiile publice, licitatii etc. organizate de catre AJFP ClujServ. Contabilitate
  20. Anunturi privind licitatii organizate de AJFP ClujSITE AJFP Cluj
  21. Rapoartele de activitate privind inspectiile fiscale si controlul financiarSITE AJFP Cluj
  22. Lista contribuabililor mici si mijlocii care înregistreaza obligatii restante la bugetul general consolidat, în conditiile Legii nr.161/2003; cuantumul obligatiilor restante acumulate la finele fiecarei perioade mentionate de legeSITE MFP

  LISTA DOCUMENTELOR AJFP CLUJ CARE SUNT INFORMATII DE INTERES PUBLIC SI SE COMUNICA DIN OFICIU

  23. Decizii privind solutionarea contestatiilor carora li s-au atasat solutiile instantelor judecatorestiServ. de Solutionare Contestatiilor
  24. Anunturi acte administrative fiscaleSITE AJFP Cluj
  25. Lista conventiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte stateSITE MFP
  26. Calendarul fiscal anualSITE MFP si AJFP Cluj
  27. Nomenclatorul activitatilor independenteSITE AJFP Cluj
  28. Formularele-tip de declaratii fiscaleServ. Metodologie si Asistenta a Contribuabili, SITE MFP si AJFP Cluj
  29. Conturile IBAN ale Trezoreriei aferente conturilor de venituri si cheltuieli care se utilizeaza de catre persoanele fizice si juridice în anul curentSITE AJFP Cluj
  30. Carta drepturilor si obligatiilor contribuabililor pe timpul desfasurarii inspectiei fiscalePORTAL ANAF
  31. Codul etic al functionarului public din administratia fiscala care îsi desfasoara activitatea în domeniul asistentei contribuabililor, precum si alte reglementari de ordin fiscalPORTAL ANAF
  32. Codul etic al inspectorului de control fiscalPORTAL ANAF
  33. Alte informatii de interes public cf. Legii nr. 544/2001Comp. de Presa

  INFORMATII EXCEPTATE DE LA LIBERUL ACCES LA INFORMATIILE PUBLICE

  LEGEA nr 544 din 12 oct. 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

  EMITENT: PARLAMENTUL MONITORUL OFICIAL nr 663 din 23 octombrie 2001
  ART. 12
  • (1) Se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor, prevazut la art. 1, urmatoarele informatii:
   • a) informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice, daca fac parte din categoriile informatiilor clasificate, potrivit legii;
   • b) informatiile privind deliberarile autoritatilor, precum si cele care privesc interesele economice si politice ale României, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii;

  INFORMATII EXCEPTATE DE LA LIBERUL ACCES LA INFORMATIILE PUBLICE

  LEGEA nr 544 din 12 oct. 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
  EMITENT: PARLAMENTUL MONITORUL OFICIAL nr 663 din 23 octombrie 2001.

  ART. 12
  • (1) Se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor, prevazut la art. 1, urmatoarele informatii:
   • c) informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii;
   • d) informatiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
   • e) informatiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale ori se pun în pericol viata, integritatea corporala, sanatatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfasurare;
   • f) informatiile privind procedurile judiciare, daca publicitatea acestora aduce atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate în proces;
   • g) informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor.
  • (2) Raspunderea pentru aplicarea masurilor de protejare a informatiilor apartinând categoriilor prevazute la alin. (1) revine persoanelor si autoritatilor publice care detin astfel de informatii, precum si institutiilor publice abilitate prin lege sa asigure securitatea informatiilor.

  ART. 13
  Informatiile care favorizeaza sau ascund încalcarea legii de catre o autoritate sau o institutie publica nu pot fi incluse în categoria informatiilor clasificate si constituie informatii de interes public.
  ART. 14

  • (1) Informatiile cu privire la datele personale ale cetateanului pot deveni informatii de interes public numai în masura în care afecteaza capacitatea de exercitare a unei functii publice.
  • (2) Informatiile publice de interes personal nu pot fi transferate între autoritatile publice decât în temeiul unei obligatii legale ori cu acordul prealabil în scris al persoanei care are acces la acele informatii potrivit art. 2.

  ORDONANTA Nr. 92 din 24 decembrie 2003 republicat privind Codul de procedura fiscala

  TITLUL I - CAP. 1 - ART. 11
  Secretul fiscal
  • (1) Functionarii publici din cadrul organului fiscal, inclusiv persoanele care nu mai detin aceasta calitate, sunt obligati, în conditiile legii, sa pastreze secretul asupra informatiilor pe care le detin ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu.
  • (2) Informatiile referitoare la impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat pot fi transmise numai:
   • a) autoritatilor publice, în scopul îndeplinirii obligatiilor prevazute de lege;
   • b) autoritatilor fiscale ale altor tari, în conditii de reciprocitate în baza unor conventii;
   • c) autoritatilor judiciare competente, potrivit legii;
   • d) în alte cazuri prevazute de lege.
  • (3) Autoritatea care primeste informatii fiscale este obligata sa pastreze secretul asupra informatiilor primite.
  • (3^1) Este permisă transmiterea informaţiilor de natura celor prevăzute la alin. (1), inclusiv pentru perioada în care a avut calitatea de contribuabil:
   • a) contribuabilului insusi;
   • b) succesorilor acestuia.
  • (3^2) În scopul aplicării prevederilor alin. (2) lit. a), autorităţile publice pot încheia protocoale privind schimbul de informaţii.
  • (4) Este permisa transmiterea de informatii cu caracter fiscal în alte situatii decât cele prevazute la alin. (2), în conditiile în care se asigura ca din acestea nu reiese identitatea vreunei persoane fizice sau juridice.
  • (4^1) Abrogat.
  • (5) Nerespectarea obligatiei de pastrare a secretului fiscal atrage raspunderea potrivit legii.


  SANCTIUNI PENTRU NERESPECTAREA LIBERULUI ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC

  LEGEA nr. 544 din 12 oct. 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

  CAP. 3 Sanctiuni - ART. 21
  • (1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autoritati ori institutii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere si atrage raspunderea disciplinara a celui vinovat.
  • (2) Impotriva refuzului prevazut la alin. (1) se poate depune reclamatie la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta de catre persoana lezata.
  • (3) Daca dupa cercetarea administrativa reclamatia se dovedeste întemeiata, raspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei si va contine atât informatiile de interes public solicitate initial, cât si mentionarea sanctiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.
  • ART. 22
  • (1) In cazul în care o persoana se considera vatamata în drepturile sale, prevazute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la sectia de contencios administrativ a tribunalului în a carei raza teritoriala domiciliaza sau în a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirarii termenului prevazut la art. 7.
  • (2) Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publica sa furnizeze informatiile de interes public solicitate si sa plateasca daune morale si/sau patrimoniale.
  • (3) Hotarârea tribunalului este supusa recursului
  • (4) Decizia Curtii de apel este definitiva si irevocabila.
  • (5)Atât plângerea, cât si apelul se judeca în instanta în procedura de urgenta si sunt scutite de taxa de timbru.
  SEF ADMINISTRATIE,
  Nicolae CAMPAN
  COMP. COMUNICARE,
  Gligor GAVRIS


  INFORMATII DE INTERES PUBLIC REFERITOARE LA ACTIVITATEA ADMINISTRATIEI JUDETENE A FINANTELOR PUBLICE CLUJ

  [FINANTE_CLUJ_FRONT_PAGE]

  Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj este unitate teritoriala a Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Cluj-Napoca prin care se realizeaza in mod unitar, strategia si programul Guvernului in domeniul finantelor publice si se aplica politica fiscala a statului .

  Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj are in componenta activitati de colectare si inspectie fiscala la contribuabilii mici si mijlocii, compartimente independente precum si serviciile fiscale municipale si orasenesti .

   

  Conducerea Administratiei Judetene a Finantelor Publice Cluj este asigurata de un sef de administratie Impreuna cu 4 sefi de administratie adjuncti .

  Activitatea A.J.F.P Cluj vizeaza in mod prioritar realizarea veniturilor programate ( de catre conducerea ANAF) a fi realizate in vederea asigurarii ritmice a resurselor necesare pentru sustinerea cheltuielilor bugetare. Realizarea acestui obiectiv are in vedere in principal doua activitati: de inspectie fiscala si de colectare a veniturilor la bugetul general consolidat al statului.

   

  COORDONATELE DE CONTACT A ADMINISTRATIEI JUDETENE A FINANTELOR PUBLICE CLUJ

  Sediul: Romania, Cluj Napoca, P-ta Avram Iancu nr. 19.
  Numere de telefon: 0264596854; 0264592602; 0264592603; 0264592553; 0264595147;
  Fax: 0264596854;
  Site: www.finantecluj.ro  Organigramele administratiei fiscale si a unitatilor fiscale teritoriale sunt anexata la prezenta.


  Arondare teritoriala si date de contact.

     Principalele directii de actiune:

  • imbunatatirea substantiala a colectarii veniturilor la bugetul general consolidat prin utilizarea modalitatilor de stingere a obligatiilor bugetare inclusiv a tuturor modalitatilor de executare silita, punandu-se un accent deosebit pe conformarea voluntara la plata a agentilor economici si a celorlalte categorii de contribuabili;
  • combaterea evaziunii fiscale prin intensificarea controlului la agentii economici, persoane juridice/persoane fizice, asupra modului de calcul, inregistrare si virare a obligatiilor fata de bugetul statului;
  • activitatea de administrare a contribuabililor, mijlocii si mici din judet;
  • metodologie si asistenta la contribuabilii persoane juridice si fizice prin care se urmareste imbunatatirea informarii si educarii contribuabililor pe linie de legislatie fiscala, imbunatatirea activitatii de administrare (declaratii, deconturi,etc.) a veniturilor statului
  • reprezinta interesele statului in fata instantelor de judecata in litigiile legate de activitatea pe care o desfasoara, participa potrivit actelor normative in vigoare sau a mandatului primit din partea Ministerului Finantelor Publice ca reprezentant a acestuia;
  • liber acces la informatiile de interes public conform reglementarilor legale;
  • implementeaza obligatoriu aplicatiile informatice proiectate de DGTI;
  • propuneri de imbunatatire/initiative legislative precum si informari la DGRFP CLUJ-NAPOCA asupra unor deficiente/nereguli, in vederea solutionarii acestora.

   


  Conform regulamentului de organizare si functionare, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj isi desfasoara activitatea in urmatoarea structura:

  • Activitatea de Colectare;
  • Activitatea de Colectare contribuabili mijlocii;
  • Activitatea de Inspectie fiscala;
  • Activitatea de Inspectie fiscala contribuabili mijlocii;
  • 7 Servicii Independente;
  • 3 Servicii fiscale municipale (Turda, Dej, Gherla)
  • 1 Serviciu fiscal oraseneasc (Huedin)
  [ARONDARE_TERITORIALA]
  Numarul total de personal al AJFP Clujconform statului de functii este de 491, din care 489 functionari publici si 2 personal contractual, structurat astfel:
  A.J.F.P. jud.ClujNumar posturi
  Aparat propriu 342
  Serviciul fiscal municipal Turda
  54
  Serviciul fiscal municipal Dej
  38
  Serviciul fiscal municipal Gherla
  33
  Serviciul fiscal orasenesc Huedin
  22
  TOTAL
  491

  CONDUCEREA ADMINISTRATIE JUDETENE A FINANTELOR PUBLICE CLUJ

   

  P-ta Avram Iancu nr.19

  tel. 0264596854 fax 0264596854

  mail: Admin.CJCJJUDX01.CJ@mfinante.ro

  site: www.finantecluj.ro

   

  [FINANTE_CLUJ_FRONT_PAGE]

  Sef administratie dl. NICOLAE CAMPAN

  • raspunde de organizarea,conducerea si controlul intregii activitati a administratiei judetene
  • coordoneaza structurilet:
   • colectare contribuabili mici;
   • colectare contribuabili mijlocii;
   • inspectie fiscala contribuabili mici;
   • inspectie fiscala contribuabili mijlocii;
   • servicii/compartimente independente;
   • servicii fiscale municipale si orasenesti;

   

  Program audiente
  Luni 14:00 - 16:00
    
   

  Sef administratie adjunct - colectare dl. EMIL SABOU

  • raspunde de organizarea,conducerea si controlul activitati de colectare
  • coordoneaza structurilet:
   • reg. contribuabili, decl. fiscale si bilanturi PJ;
   • reg. contribuabili si decl. fiscale PF;
   • evidenta platitori PJ si PF;
   • servicii pentru contribuabili;
   • cazier fiscal;
   • evitara dublei impuneri si acorduri fiscale internationale
   • monitorizare a colectarii veniturilor bugetare
   • valorificare bunuri ;

   


  Program audiente
  Marti 14:00 - 16:00
   
   
   

   

  CONDUCEREA ADMINISTRATIEI JUDETENE A FINANTELOR PUBLICE CLUJ

  Sef administratie adjunct - inspectie fiscala dl. IOAN POP

  • raspunde de organizarea,conducerea si controlul activitatii de inspectie fiscala
  • coordoneaza structurile:
   • inspectie fiscala persoane juridice;
   • inspectie fiscala persoane fizice;

   


  Program audiente
  Luni 14:00 - 16:00

  Sef administratie adjunct - inspectie fiscala contribuabili mijlocii d-na MARIANA MAN

  • raspunde de organizarea,conducerea si controlul intregi activitati de inspectie fiscala contribuabili mijlocii.
  • coordoneaza structurile:
   • programare si analiza;
   • inspectie fiscala contribuabili mijlocii;

   

  Program audiente
  Martii 14:00 - 16:00

  Sef administratie adjunct - colectare contribuabili mijlocii d-na MARIANA IONESCU

  • raspunde de organizarea,conducerea si controlul intregi activitati de colectare contribuabili mijlocii.
  • coordoneaza structurile:
   • Registru contribuabili, decl. fiscale si bilanturi;
   • evidenta pe platitor
   • executare silita
   • servicii pentru contribuabili;

   

  Program audiente
  Luni 14:00 - 16:00

  Unitati fiscale ale AJFP Cluj  [Cladire Turda]

  Serviciul fiscal municipal Turda

  P-ţa Romana nr. 15B, fax 0264/314941
  Tel. 0264/314941, 312036
  Email:Admin.TDCJAFMX01.CJ@mfinante.ro
  SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL TURDA
  Sef serviciu fiscal Mihaela TOLOLOI
  Program de audiente
  Luni 14:00 - 16:00

   

  Unitati fiscale ale AJFP Cluj

  [Cladire Dej]

  Serviciul Fiscal MunicipalDej

  Str. Mihai Eminescu nr. 2,
  Fax 0264/216230
  Tel. 0264/212591, 212194, 216230,
  216231
  Email:Admin.DJCJAFSX01.CJ@mfinante.ro
  SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL DEJ
  Sef serviciu fiscal Anamaria BOTE
  Program audiente:
  Luni 14:00 - 16:00

  [Cladire Gherla]

  Serviciul Fiscal Municipal Gherla

  Str. Armenească nr. 63,
  Fax. 0264/243037
  Tel. 0264/243591, 243037, 243117,
  243944
  Email:Admin.GHCJCFNX01@mfinante.ro
  SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL GHERLA
  Sef serviciu fiscal Gabriela POP
  Program audiente:
  Luni 14:00 -16:00
  .

   

  Unitati fiscale ale AJFP Cluj

  [Cladire Huedin]

  Serviciul Fiscal Orasenesc Huedin

  Str. Horea nr. 23, fax 0264/353032
  Tel. 0264/353062,353032
  Email:Admin.HDCJCFNX01.CJ@mfinante.ro
  SERVICIUL FISCAL ORASENESC HUEDIN
  Sef serviciu fiscal Lenuta TARAU
  Program de audiente
  Luni 14:00 - 16:00


  INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC
  sunt publicate din oficiu . La cerere, sunt asigurate de conducerea AJFP si Purtatorul de cuvant.


  PURTATORUL DE CUVANT AJFP CLUJ
  este dl. Gligor Gavris - e-mail Gligor.Gavris.CJ@mfinante.ro


  REGLEMENTARILE
  de baza privind liberul acces la informatiile de interes public sunt:

  • Declaratia Universala a Drepturilor Omului, art. 19.
  • Constitutia Romaniei, art. 31.
  • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
  • Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 544/2001.


  ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ
  asigura accesul la informatiile de interes public care privesc activitatile institutiei sau rezulta din activitatea acesteia, mai putin informatiile exceptate prin acte normative.

   

  LISTA DOCUMENTELOR AJFP CLUJ CARE SUNT INFORMATII DE INTERES PUBLIC SI SE COMUNICA DIN OFICIU

  1. Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Administratiei Judetene a Finantelor Publice Cluj (AJFP Cluj).Serv. Resurse Umane
  2. Structura organizatorica si atributiile departamentelorServ. Resurse Umane
  3. Programul de functionare a Comp. de Relatii cu PubliculServ. Resurse Umane
  4. Programul de audiente
  5. Numele si prenumele persoanelor din conducerea AJFP ClujServ. Resurse Umane
  6. Numele si prenumele functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor de interes publicComp. de Presa
  7. Coordonatele de contact ale AJFP Cluj, respectiv denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de InternetComp. de Presa
  8. Sursele financiare, bugetul si bilantul contabilServ. Contabilitate
  9. Planul anual de audit public intern si Raport anual privind auditul public internServ. de Audit Public Intern
  10. Lista cuprinzând documentele de interes publicComp. de Presa
  11. Modalitatile de contestare a deciziei AJFP Cluj sau a structurilor subordinate în situatia în care persoana se considera vatamata în privinta dreptului de acces la informatiile de interes publicComp. de Presa
  12. Jurisprudenta actelor de solutionare a contestatiilor în materie fiscalaServ. de Solutionare a Contestatiilor
  13. Lista angajatilor AJFP ClujSITE MFP
  14. Declaratiile de avere ale functionarilor publici din AJFP ClujSITE MFP
  15. Informatii referitoare la organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacanteServ. Resurse Umane si SITE AJFP Cluj
  18. Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului aflate in administrarea AJFP ClujServ. Contabilitate
  19. Informatii referitoare la achizitiile publice, licitatii etc. organizate de catre AJFP ClujServ. Contabilitate
  20. Anunturi privind licitatii organizate de AJFP ClujSITE AJFP Cluj
  21. Rapoartele de activitate privind inspectiile fiscale si controlul financiarSITE AJFP Cluj
  22. Lista contribuabililor mici si mijlocii care înregistreaza obligatii restante la bugetul general consolidat, în conditiile Legii nr.161/2003; cuantumul obligatiilor restante acumulate la finele fiecarei perioade mentionate de legeSITE MFP

  LISTA DOCUMENTELOR AJFP CLUJ CARE SUNT INFORMATII DE INTERES PUBLIC SI SE COMUNICA DIN OFICIU

  23. Decizii privind solutionarea contestatiilor carora li s-au atasat solutiile instantelor judecatorestiServ. de Solutionare Contestatiilor
  24. Anunturi acte administrative fiscaleSITE AJFP Cluj
  25. Lista conventiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte stateSITE MFP
  26. Calendarul fiscal anualSITE MFP si AJFP Cluj
  27. Nomenclatorul activitatilor independenteSITE AJFP Cluj
  28. Formularele-tip de declaratii fiscaleServ. Metodologie si Asistenta a Contribuabili, SITE MFP si AJFP Cluj
  29. Conturile IBAN ale Trezoreriei aferente conturilor de venituri si cheltuieli care se utilizeaza de catre persoanele fizice si juridice în anul curentSITE AJFP Cluj
  30. Carta drepturilor si obligatiilor contribuabililor pe timpul desfasurarii inspectiei fiscalePORTAL ANAF
  31. Codul etic al functionarului public din administratia fiscala care îsi desfasoara activitatea în domeniul asistentei contribuabililor, precum si alte reglementari de ordin fiscalPORTAL ANAF
  32. Codul etic al inspectorului de control fiscalPORTAL ANAF
  33. Alte informatii de interes public cf. Legii nr. 544/2001Comp. de Presa

  INFORMATII EXCEPTATE DE LA LIBERUL ACCES LA INFORMATIILE PUBLICE

  LEGEA nr 544 din 12 oct. 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

  EMITENT: PARLAMENTUL MONITORUL OFICIAL nr 663 din 23 octombrie 2001
  ART. 12
  • (1) Se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor, prevazut la art. 1, urmatoarele informatii:
   • a) informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice, daca fac parte din categoriile informatiilor clasificate, potrivit legii;
   • b) informatiile privind deliberarile autoritatilor, precum si cele care privesc interesele economice si politice ale României, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii;

  INFORMATII EXCEPTATE DE LA LIBERUL ACCES LA INFORMATIILE PUBLICE

  LEGEA nr 544 din 12 oct. 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
  EMITENT: PARLAMENTUL MONITORUL OFICIAL nr 663 din 23 octombrie 2001.

  ART. 12
  • (1) Se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor, prevazut la art. 1, urmatoarele informatii:
   • c) informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii;
   • d) informatiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
   • e) informatiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale ori se pun în pericol viata, integritatea corporala, sanatatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfasurare;
   • f) informatiile privind procedurile judiciare, daca publicitatea acestora aduce atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate în proces;
   • g) informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor.
  • (2) Raspunderea pentru aplicarea masurilor de protejare a informatiilor apartinând categoriilor prevazute la alin. (1) revine persoanelor si autoritatilor publice care detin astfel de informatii, precum si institutiilor publice abilitate prin lege sa asigure securitatea informatiilor.

  ART. 13
  Informatiile care favorizeaza sau ascund încalcarea legii de catre o autoritate sau o institutie publica nu pot fi incluse în categoria informatiilor clasificate si constituie informatii de interes public.
  ART. 14

  • (1) Informatiile cu privire la datele personale ale cetateanului pot deveni informatii de interes public numai în masura în care afecteaza capacitatea de exercitare a unei functii publice.
  • (2) Informatiile publice de interes personal nu pot fi transferate între autoritatile publice decât în temeiul unei obligatii legale ori cu acordul prealabil în scris al persoanei care are acces la acele informatii potrivit art. 2.

  ORDONANTA Nr. 92 din 24 decembrie 2003 republicat privind Codul de procedura fiscala

  TITLUL I - CAP. 1 - ART. 11
  Secretul fiscal
  • (1) Functionarii publici din cadrul organului fiscal, inclusiv persoanele care nu mai detin aceasta calitate, sunt obligati, în conditiile legii, sa pastreze secretul asupra informatiilor pe care le detin ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu.
  • (2) Informatiile referitoare la impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat pot fi transmise numai:
   • a) autoritatilor publice, în scopul îndeplinirii obligatiilor prevazute de lege;
   • b) autoritatilor fiscale ale altor tari, în conditii de reciprocitate în baza unor conventii;
   • c) autoritatilor judiciare competente, potrivit legii;
   • d) în alte cazuri prevazute de lege.
  • (3) Autoritatea care primeste informatii fiscale este obligata sa pastreze secretul asupra informatiilor primite.
  • (3^1) Este permisă transmiterea informaţiilor de natura celor prevăzute la alin. (1), inclusiv pentru perioada în care a avut calitatea de contribuabil:
   • a) contribuabilului insusi;
   • b) succesorilor acestuia.
  • (3^2) În scopul aplicării prevederilor alin. (2) lit. a), autorităţile publice pot încheia protocoale privind schimbul de informaţii.
  • (4) Este permisa transmiterea de informatii cu caracter fiscal în alte situatii decât cele prevazute la alin. (2), în conditiile în care se asigura ca din acestea nu reiese identitatea vreunei persoane fizice sau juridice.
  • (4^1) Abrogat.
  • (5) Nerespectarea obligatiei de pastrare a secretului fiscal atrage raspunderea potrivit legii.


  SANCTIUNI PENTRU NERESPECTAREA LIBERULUI ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC

  LEGEA nr. 544 din 12 oct. 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

  CAP. 3 Sanctiuni - ART. 21
  • (1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autoritati ori institutii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere si atrage raspunderea disciplinara a celui vinovat.
  • (2) Impotriva refuzului prevazut la alin. (1) se poate depune reclamatie la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta de catre persoana lezata.
  • (3) Daca dupa cercetarea administrativa reclamatia se dovedeste întemeiata, raspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei si va contine atât informatiile de interes public solicitate initial, cât si mentionarea sanctiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.
  • ART. 22
  • (1) In cazul în care o persoana se considera vatamata în drepturile sale, prevazute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la sectia de contencios administrativ a tribunalului în a carei raza teritoriala domiciliaza sau în a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirarii termenului prevazut la art. 7.
  • (2) Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publica sa furnizeze informatiile de interes public solicitate si sa plateasca daune morale si/sau patrimoniale.
  • (3) Hotarârea tribunalului este supusa recursului
  • (4) Decizia Curtii de apel este definitiva si irevocabila.
  • (5)Atât plângerea, cât si apelul se judeca în instanta în procedura de urgenta si sunt scutite de taxa de timbru.
  SEF ADMINISTRATIE,
  Nicolae CAMPAN
  COMP. COMUNICARE,
  Gligor GAVRIS